Yazdır

T.C.
MARMARAEREĞLİSİ
İCRA DAİRESİ
2019/159 TLMT.
DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüzce borçlu adına kayıtlı Tekirdağ İl, Marmara Ereğlisi İlçe, Yeniçiftlik Mah. 228 ada 2 Parsel,Altıntarla mevkii zemin kat 41Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmazın 03/12/2019 tarihinde hazırlanan satış ilanında sehven KDV oranı %1 olarak belirtilmiş ise de taşınmaz üzerindeki ipoteğin konut finansman ipoteğidir.Bu nedenle tüm alıcılar kdvden MUAF olup; tüm ilgililere ilan ve tebliğ olunur. 03/12/2019