Yazdır

T.C.
ŞANLIURFA
4. İCRA DAİRESİ

2017/5666 ESAS
DÜZELTME İLANI
Yukarıda numarası yazılı dosyamızdan 27/02/2019 tarihinde düzenlenen ve 02/03/2019 tarihinde Milat Gazetesinde yayınlanan Taşınmazın Açık Artırma İlanında 1 nolu taşınmazın ada numarası sehven 107 olarak yazılmışsa da 1077 ada olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.Tüm ilgili ve alakadarlara ilanen tebliğ ve ihtar olunur.