Yazdır

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

2019/3385 TLMT.
25/12/2019
DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüzün 2019/3385 Talimat sayılı dosyasından İstanbul ili Esenyurt ilçesi Esenyurt köyü 2006 ada 21 parsel 11 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmazın satışına yönelik olarak satış ilanında her ne kadar KDV oranı %1 olarak belirtilmiş ise de, gerçekte alıcıların KDV'den muaf olduğu düzeltilerek ilan olunur.