Yazdır

T.C. AKÇAKOCA İCRA DAİRESİ 2019/232 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Düzce İl, Akçakoca İlçe, 122 Ada, 60 Parsel, AYAZLI Mahalle/Köy, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Düzce ili Akçakoca ilçesi Ayazlı Mahallesi Kayabaşı Mevkii 122 ada 60 parsel ?de kayıtlı Arsa nitelikli 2.952,89 m2 miktarında ki ana taşınmaz içerisinde 4-5 yıllık 2 adet Bitişik olmak üzere toplam adet 2 tanesi 6 şar katlı 2 tanesi 7 katlı Betonarme binanın olduğu, Kıymet Takdirine konu taşınmazın i Bodrum+ Zemin +2 Normal +Çatı Katından oluşan 6 katlı C Bloğun Zemin katında yer alan 6 bağımsız bölüm numaralı konut nitelikli taşınmaz olduğu görülmüştür.Akçakoca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bulunan onaylı projesinde D Blok 1 Bodrum Kat 1 Bağımsız Bölüm Numaralı Konut nitelikli taşınmazın 1 yatak odası + 1 Banyo + 1 Wc Antre+1 Mutfak-Salon dan oluştuğu toplam 74,00 m2 brüt alanlı doğalgaz kat kaloriferli, asansörlü iskansız mesken olduğu tespit edilmiştir.
Dava konusu taşınmaz belediyenin hizmetlerinden faydalanabilmekte, ilçe merkezine 2-3 km uzaklıkta, Denize 50-60 mt mesafede, deniz manzaralı ve taşınmazın satış kabiliyetinin konumu ile mevkii itibariyle değerlendirildiğinde iyi derecede olduğunu tespit olundu..
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 31/01/2014 tarih ve 954 yevmiye nolu yönetim planı
1. Satış Günü : 27/03/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 28/04/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri : Akçakoca belediyesi zeytindalı meclis toplantı salonu
-----------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini Akçakoca İcra Müdürlüğünün Vakıflar Bankası T.A.O. Akçakoca Şubesinde bulunan TR430001500158007300603773 IBAN numaralı hesabımıza TC kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız kesin ve süresiz" teminat mektubu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların Müdürlüğümüzde bulunan pos cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 s. Kan. 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 127. MAD GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan(mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/232 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.