Yazdır

T.C.
BİSMİL
İCRA DAİRESİ
2019/347 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Köseli Köyü/Mah., 136 Ada, 14 Parselde kayıtlı 34.735,97 m² Yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana taşınmazda 233/81557 Arsa Paylı, B Blok, 5.Kat, 17 Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur. Dairemiz dosyasına sunulan 23/09/2019 havale tarihli bilirkişi raporuna göre " Taşınmazın adresi ve çevre özellikleri: Konu taşınmaz, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Köseli Mahallesi, Başakşehir Sitesi, B Blok 6.Kat. 22 numaralı adrestedir.Taşınmaz Diyarbakır-Bismil Karayolu Üzerinde, Bismil Devlet Hastanesine 2200 mt.ve Bismil Merkezine 3500 mt.mesafededir. Taşınmaz şehrin gelişmekte olan bölgesindedir. Taşınmazın özellikleri: Ana Taşınmaz: Taşınmazın yerinin tespiti, heyette bulunan fen bilirkişisinin gösterimi ile sağlanmıştır. 136 ada 14 parsel içerisinde 10 tane blok bulunmaktadır. Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu konum tespiti, Bismil Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan mimari projesindeki vaziyet ve kat planından sağlanmıştır. Bina 4 daire üzerine inşa edilmiş, Asansörlü ve Kaloriferli olup Binanın merdiven basamak ve sahanlığının zemini mermer kaplamadır.Bağımsız Bölüm Özellikleri: Konu taşınmaz 12 yaşında olup projesine göre 1 salon, 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo, wc-lvb., antre, hol, balkon,yüklük, kiler ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın odalarının zemini ahşap parke kaplı, ıslak mekân döşemeleri seramik ve duvarları tavanakadar fayans ile kaplıdır. Oda kapıları ahşap panel, pencereler PVC doğrama, duvarlar saten boyalıdır. Taşınmazın bürüt alanı 205 m²dir. Resmi kurum incelemeleri: Bismil Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan mimari projesi incelenmiş olup, konu taşınmazın katı, kattaki konumu ve alanı projesi ile uyumludur.Bismil Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, konu taşınmazın bulunduğu parselde mevzi imar planı yapıldığı anlaşılmıştır."denilmektedir.
Kıymeti : 215.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan : Yönetim Planı : 17/04/2007
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : BİSMİL İCRA DAİRESİ KALEMİ- BİSMİL/DİYARBAKIR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Köseli Köyü/Mah., 136 Ada, 14 Parselde kayıtlı 34.735,97 m² Yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana taşınmazda 233/81557 Arsa Paylı, B Blok, 5.Kat, 18 Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur. Dairemiz dosyasına sunulan 23/09/2019 havale tarihli bilirkişi raporuna göre " Taşınmazın adresi ve çevre özellikleri: Konu taşınmaz, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Köseli Mahallesi, Başakşehir Sitesi, B Blok 6.Kat. 19 numaralı adrestedir. Taşınmaz Diyarbakır-Bismil Karayolu Üzerinde, Bismil Devlet Hastanesine 2200 mt.ve Bismil Merkezine 3500 mt.mesafededir. Taşınmaz şehrin gelişmekte olan bölgesindedir. Taşınmazın özellikleri: Ana Taşınmaz: Taşınmazın yerinin tespiti, heyette bulunan fen bilirkişisinin gösterimi ile sağlanmıştır. 136 ada 14 parsel içerisinde 10 tane blok bulunmaktadır. Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu konum tespiti, Bismil Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan mimari projesindeki vaziyet ve kat planından sağlanmıştır. Bina 4 daire üzerine inşa edilmiş, Asansörlü ve Kaloriferli olup Binanın merdiven basamak ve sahanlığının zemini mermer kaplamadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Konu taşınmaz 12 yaşında olup projesine göre 1 salon, 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo, wc-lvb., antre, hol, balkon,yüklük, kiler ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın odalarının zemini ahşap parke kaplı, ıslak mekân döşemeleri seramik ve duvarları tavanakadar fayans ile kaplıdır. Oda kapıları ahşap panel, pencereler PVC doğrama, duvarlar saten boyalıdır. Taşınmazın bürüt alanı 205 m²dir. Resmi kurum incelemeleri: Bismil Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan mimari projesi incelenmiş olup, konu taşınmazın katı, kattaki konumu ve alanı projesi ile uyumludur. Bismil Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, konu taşınmazın bulunduğu parselde mevzi imar planı yapıldığı anlaşılmıştır."denilmektedir.
Kıymeti : 215.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan : Yönetim Planı : 17/04/2007
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : BİSMİL İCRA DAİRESİ KALEMİ- BİSMİL/DİYARBAKIR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Kurtuluş Mah., 142 Ada, 66 Parselde kayıtlı 2.095,73 m² Yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana taşınmazda 39/2095 Arsa Paylı,Zemin Kat, 56 Bağımsız Bölüm numaralı ASMALI DÜKKANniteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur. Dairemiz dosyasına sunulan 23/09/2019 havale tarihli bilirkişi raporuna göre " Taşınmazın adresi ve çevre özellikleri: Konu taşınmaz, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 206. Sk. Alioğlu Plaza-2, Zemin Kat, 56 numaralı adrestedir. Taşınmaz Bismil Hükümet Konağı ve Adliye Sarayına 300 metre, Bismil Halk Bankasına 340 metre ve Bismil Belediye Başkanlığına 160 metre mesafededir. Taşınmaz şehrin merkezi noktasındadır. Taşınmazın özellikleri: Ana Taşınmaz: Taşınmazın yerinin tespiti, heyette bulunan fen bilirkişisinin gösterimi ile sağlanmıştır. 142 ada 66 numaralı parsel içerisinde 1 tane blok bulunmaktadır. Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu konum tespiti, Bismil Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan mimari projesindeki vaziyet ve kat planından sağlanmıştır. Bina Asansörlü ve Kaloriferli olup Binanın merdiven basamak ve sahanlığının zemini mermer kaplamadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Konu taşınmaz 5 yaşında olup projesine göre Zemin ve Asma kat hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın dış cephesi alüminyum doğrama camekan, zemini granit kaplama ve duvarlar saten boyalıdır. Asma katlı dükkânın bürüt alanı 97,95 m² dir. Resmi kurum incelemeleri: Bismil Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan mimari projesi incelenmiş olup, konu taşınmazın katı, kattaki konumu ve alanı projesi ile uyumludur. Bismil Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bitişik Nizam 5 kat imarlı olduğu anlaşılmıştır."denilmektedir.
Kıymeti : 440.775,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan : Yönetim Planı : 21/05/2015
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : BİSMİL İCRA DAİRESİ KALEMİ- BİSMİL/DİYARBAKIR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri kaydı ile artırmaya iştirak edecekleri, ihaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler nakit teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 34 0001 5001 5800 7300 5745 44 iban numaralı hesaba yatırmaları veya yanlarında nakit olarak bulundurmaları gerekmektedir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir( İcra İflas Kanununun 206.maddesi uyarınca İpotek dosyalarında satış bedeli ipotek alacağını karşılamazsa taşınmazın aynından doğan vergi borçları ödenmeyecektir ).
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir( T.C Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları ).
6-İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/347 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.