Yazdır
ACIPAYAM İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli Serinhisar'da daire icradan satılıktır (çoklu satış)

ACIPAYAM İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00974111
Şehir : Denizli / Serinhisar
Semt-Mahalle : AŞAĞI MAH. / SERİNHİSAR
: 155
Isıtma : Soba
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 03.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1575 Esas
Muhammen Bedeli
:
220,351 TL
Birinci Satış Günü
:
17.05.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
21.06.2019 10:30
Satış Yeri
:
SERİNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİ BİNA MECLİS SALONU 4. KAT SERİNHİSAR/DENİZLİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ACIPAYAM
İCRA DAİRESİ
2018/1575 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Serinhisar İlçe, 145 Ada, 4 Parsel, AŞAĞI Mahalle/Köy, Aşalıarmutlar Mevkii, 1 Kat 2 Bağ.Böl Nolu Bağımsız Bölüm İmar Durumu: Parsel Konut Alanında olup, Bitişik Nizam, 4 katlı inşaat izni verilmektedir.
TAŞINMAZ BİLGİLERİ: Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Aşağı Mahalle, Aşılı armutlar Mevkii, Cilt No 2, Sayfa No 161 de kayıtlı, 145 Ada, 4 No lu Parselde, 1.Kat, Bağımsız Bölüm No 2 dir. Ana taşınmazın vasfı Zemin Üstü 1 Kat Kargir Bina ve Arsası şeklindedir.Bağımsız Bölümün niteliği Mesken dir. Toplam arsa alanı 302,57 m2 dir. Dairenin Arsa Katılım payı 1/2 dir. Dava konusu taşınmaz; ilçe merkezinde olup, elektrik, su, kanalizasyon, PTT, kaldırım ve yol vb. gibi her türlü hizmetlerden yararlanmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Yolu Kaldırımı yapılmış durumdadır. Parsel içinde 2 Katlı bina vardır. 1. kat Meskendir. Bina merdivenleri mermerdir. Korkulukları demir doğramadır. Mesken dış cephe doğramaları Pvc dir. Balkon korkulukları demir korkuluklu dur. Yerler; ahşap rabıta kaplamadır. Bazı odalar laminant kaplamadır. Islak alanların yerleri seramik, duvarları fayanstır. Kapı ve dolap doğramaları ahşap lake boyadır. Mutfak tezgahı mermerdir. Duvarlar seramik kaplamadır.Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Tavanlar sıvalı ve boyalıdır. Daire boş, duran yoktur. Bina yeni ve bakımlı bir binadır. Sobalıdır. Daitre alanı yaklaşık 155,000 m2 dir. Betonarme karkas olan bu bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu 3-A grubu yapılara girmektedir.
Adresi : Aşağı Mahalle Adnan Menderes Bulvuarı No:15/2 Serinhisar / DENİZLİ
Yüzölçümü : 155 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 220.351,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 17/05/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 21/06/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : SERİNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİ BİNA MECLİS SALONU 4. KAT SERİNHİSAR/DENİZLİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Serinhisar İlçe, 145 Ada, 4 Parsel, AŞAĞI Mahalle/Köy, AŞALI ARMUTLAR Mevkii, Zemin kat 1 Bağ.Böl Nolu Bağımsız Bölüm İMAR DURUMU: Parsel Konut alanında olup, bitişik nizam 4 katlı inşaat izni verilmektedir.
TAPU BİLGİLERİ: Zemin kat, bağımsız bölüm no:1 dir. Ana taşınmazın vasfı zemin üstü 1 kat kargir bina ve arsası şeklindedir. Bağımsız bölüm niteliği işyeridir. Toplam arsa alanı 302,57 m²'dir. Taşınmaz içinde bir adet zemin+1 normal kattan oluşan betonarme karkas bir yapı vardır. Teras çatılıdır. Dava konusu taşınmaz; ilçe merkezinde olup, elektrik, su, kanalizasyon, PTT, kaldırım ve yol vb. gibi her türlü hizmetlerden yararlanmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Yolu Kaldırımı yapılmış durumdadır.
Parsel içinde 2 Katlı bina vardır.Alt kat yani zemin kat işyeridir. Bina merdivenleri mermerdir. Korkulukları demir doğramadır. İş yeri dış cephe doğramaları demir profilden ve demir korkulukludur. Yerler paradiyen mermer kaplamadır. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Tavanlar sıvalı ve boyalıdır. İşyeri çalışır durumda değildir. Raflarıda dahil boş, kullanmaya müsait durumdadır Bina yeni ve bakımlı bir binadır. Sobalıdır. İşyeri alanı yaklaşık 125,000 m2 dir. Betonarme karkas olan bu bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu 3-A grubu yapılara girmektedir.
Adresi : Aşağı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:15 Serinhisar / DENİZLİ
Yüzölçümü : 125 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 195.271,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 17/05/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 21/06/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : SERİNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİ BİNA MECLİS SALONU 4. KAT SERİNHİSAR/DENİZLİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1575 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.