Yazdır
DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Denizli/Merkezefendi'de 78 m2 kargir ev mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048243
Şehir : Denizli / Merkezefendi
: 78
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/7 Satış
Muhammen Bedeli
:
429,000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.11.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
06.12.2019 14:00
Satış Yeri
:
Denizli Adliye zemin kat Hukuk Mahkemeleri vezne tarafında 2 nolu oda yanı

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
DENİZLİ
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyurt mh. 6357 Ada, 1 Parsel sayılı kargir ev nitelikli taşınmazdır. Üzerinde 47 yıllık 78 M2, yığma tuğla tarzında yapılmış soba ısıtmalı,elektrik suyu mevcut, dış cephesi sıvalı,çatısı kiremit örtülü,3 oda, salon, mutfak, banyo ve WC si bulunan mesken vardır,mutfakta yenileme yapılmıştır.Tabanlar ahşap rabıta, duvarları sıvalı boyalı, tavanları yağlı boyalı ahşap kaplama,ıslak zeminler seramik,mutfak tezgahı mermerit, dolapları mdf, pencereler pvc ve demir korkuluklu, iç kapılar ahşap yağlı boyalı, dış kapısı demir doğramadır. Alt yapısı tam, köşe parsel, yakınından toplu taşıma araçları geçmektedir. Pazar yerine, okula, hastaneye yakındır.
Adresi : Muratdedemh. 205 sk. No. 2 M.efendi Denizli
Yüzölçümü : 221 m2
İmar Durumu : Ticaret alanında, inşaat nizamı bitişik, kat adedi: 5, bina yüksekliği: imar yön., ön bahçe mes. 3 mt-5 mt olarak bildirilmiştir.
Kıymeti : 429.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Muhdesat bilgilerinde 557 ada 133 parseldeki kargir ev bu parselde kalmaktadır yazılıdır .
1. Satış Günü : 08/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 06/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Denizli Adliye zemin kat Hukuk Mahkemeleri vezne tarafında 2 nolu oda yanı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyurt mh. 6357 Ada, 2 Parsel sayılı kargir ev nitelikli taşınmazdır. Üzerinde zemin katta 2 adet, 1.katta 1 adet olmak üzere 3 adet mesken vardır. Zemin kat 1 daire olarak planlanmış,sonradan bölünerek 2 adet mesken olarak düzenlenmiştir.2 meskenin toplamı brüt 132 M2.dir. Zemin kat sol daire: giriş, 2 oda, mutfak ve banyo vardır, wc dışarıdadır,oda tabanları laminant parke, duvarlar ve tavanları sıvalı plastik boyalı,giriş ve mutfak yerleri seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar suntalem, mesken girişi çelik, iç kapılar ahşap yağlı boyalı, pencereler pvc doğrama ısı camlıdır. Zemin kat sağ daire: giriş, 3 oda, mutfak banyo, wc ve 1 adet balkon vardır,oda tabanları ahşap, duvar ve tavanları sıvalı,boyalı,giriş ve mutfak tabanı ile ıslak zeminler mozaik,mutfak tezgahı fayans,mutfak dolapları sunta üzeri yağlı boya,giriş kapısı ve iç kapılar ile pencereler yağlı boyalıdır.1.kat:132 M2. Brüt alanlı,giriş salon salomanje, 2 oda, mutfak, banyo+wc ve 3 balkonu vardır, salon ve odalar ahşap rabıta, duvarlar tavanlar plastik boyalı, giriş, mutfak yerleri, banyo ve wc mozaik beton, mutfak tezgahı fayans,dolapları yağlı boya,giriş kapısı, iç kapılar ve pencereler ahşap yağlı boyadır. Tek katlı müştemilat binası: 36 M2, alanlı beton tabyeli,demir doğramalı, kaplama çatılıdır. Alt yapısı tam, ulaşımı kolay,hastaneye, pazar yerine, okula yakındır.
Adresi : Muratdede mh. 201 sk. No. 33 M.efendi Denizli
Yüzölçümü : 220 m2
İmar Durumu : Ticaret alanında, inşaat nizamı bitişik, kat adedi: 5, bina yüksekliği: imar yön., ön bahçe mes. 3 mt-5 mt olarak bildirilmiştir.
Kıymeti : 614.510,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Muhdesat bilgilerinde 557 ada 106 parseldeki kargir ev bu parselde kalmakta olup, 4,97 si yoldadır şerhi vardır.
1. Satış Günü : 08/11/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 06/12/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Denizli Adliye zemin kat Hukuk Mahkemeleri vezne tarafında 2 nolu oda yanı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerekir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri gerekir, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İİY.nın 133.md.gr.ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7 Satış sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları, ayrıca tebligat yapılamayan ilgililere ve taraflara İİK.nun127. maddesine göre tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.06/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.