Yazdır

T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar mh. 4072 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazdır. Tapu kaydında ana taşınmazın niteliği bir kerpiç ve onyedi kargir ev olan tarla olarak yazılı ise de; üzerinde üç ayrı yapı vardır. 1 nolu yapı 50-60 yıllık yığma kargir 2 katlı ancak oldukça bakımsız, iç ve dış sıvalarında dökülmeler mevcut, pencereleri kırık, yer döşemeleri yer yer sökük ve kırıktır. 2 nolu yapı 35 M2, 50-60 yıllık, 2 oda, banyo bulunmakta, wc si dışarıdadır,kapı ve pencereleri ahşap doğrama, oda zeminleri ahşap, mutfak ve banyo mozaik,çatının kiremitleri kırıktır. 3 nolu yapı 30-40 yıllık, yığma kargir,70 M2 yüzölçümlü, iki katlı ancak üst katı işlenmemiş, bölümlere ayrılmamış, 2 oda, mutfak, banyo ve wc den oluşmaktadır, pencereleri plastik, kapılar ahşap doğrama, oda zeminleri laminant, hol ve ıslak zeminler mozaiktir. Sadece 3 nolu yapıda kalorifer sistemi mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu yerde alt yapı hizmetleri tam, ulaşımı kolaydır.
Adresi : Muratdede mh. 401 sk. No. 10 Denizli
Yüzölçümü : 253 m2
İmar Durumu : Konut alanı, inşaat nizamı:ayrık, bina derinliği:kroki, ön bahçe ms:3 mt-5 mt-kroki,komşu mes. 3 mt-kroki
Kıymeti : 424.930,00 TL
KDV Oranı : %18 (taşınmazdaki binaların oldukça bakımsız olması nedeni ileKDVoranı% 18 olarak belirlenmiştir) Kaydındaki Şerhler : --
1. Satış Günü : 20/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 18/03/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Denizli Adliye zemin kat Hukuk Mahkemeleri vezne tarafında2 nolu oda yanı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerekir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri gerekir, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İİY.nın 133.md.gr.ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/27 Satış sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları, ayrıca tebligat yapılamayan ilgililere ve taraflara İİK.nun 127. maddesine göre tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.09/01/2020