Yazdır

T.C.
ALACA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çorum İl, Alaca İlçe, 169 Ada, 5 Parsel, KÜRE Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, Taşınmaz üzerinde 1 adet tek katlı yığma konut ile tek katlı ahşap kömürlük ve taşınmazın etrafında yığma bahçe duvarı bulunmaktadır. Tek katlı yığma konut niteliğindeki yapı 2 oda, mutfak ve banyodan oluşmakta, toplam yapı alanı 65 m² dir. Çatısı ahşap oturtma çatı üzeri kiremit kaplama, bahçe kapısı demir doğrama dış cephesi çimento esaslı dış cephe sıvası üzeri akrilik boya, ısınma katı yakıt sobası ile sağlanmakta, yapının yaklaşık 30 yıl önce yapıldığı, yapının dört cepheli olduğu görülmüştür. Tek katlı kömürlük olarak inşa edilen yapı yaklaşık 20 yıllıktır. Çatısı ahşap iskelet üzeri kiremit kaplamadır. Duvarları ve kapısı ahşaptır toplam yapı alanı 7 m² dir. Taşınmaz üzerinde 1 adet 5-6 yaşında kayısı, 1 adet 10 - 15 yaşında kiraz, 1 adet 5 - 6 yaşlarında asma ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz dosyamız tarafları adına hisseli olarak kayıtlıdır. Taşınmazın tamamının satışı yapılacaktır.
Yüzölçümü : 128,97 m2
Kıymeti : 35.072,55 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/03/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Alaca Adalet Sarayı 1. Kat 31 nolu oda Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonu Alaca / ÇORUM

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.