Yazdır

T.C.
KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ 2019/3347 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri : İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 287 Cilt, 29385 Sayfa, 21608 Ada, 1 Parselde kayıtlı, 2.453,75 m² Yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği "ARSA" olan Blok: A, Kat: 6, 18 Nolu Bağımsız Bölümdeki, 1725/76032 Arsa Pay/Paydalı, Bağımsız Bölüm Niteliği "MESKEN" olan Tam Hisseli taşınmaz. Adresi: 8019/24 sokak, No:2, A-Blok, K:6, D:18 Çiğli/ İZMİR
İmar Durumu : İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi, 26 K 4B pafta, 21608 ada 1 nolu parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0,40, Kaks: 1,60 oranlı Ayrık nizam 4 kat (B.Çiğli Ova kesimi Uygulama İmar Plan Notuna göre Emsal ve Ayrık Nizam yapılaşma ile Taks/ Kaks oranı belirtilmiş olan ve minimum parsel cephesi 22 metre ve minimum parsel büyüklüğü 600 m2 koşulu sağlayan imar adalarında kazanılmış inşaat hakkını aşmamak kaydıyla Hmax: 24,80 m uygulanabilir.)
Hali Hazır Durumu : Bilirkişi raporuna göre; Parsel üzerinde A ve B olmak üzere B+Z+1+2+3+4+5+6+7 olmak üzere 9 katlı betonarme tarzda inşa edilmiş iki adet bloktan ve yüzme havuzundan ibarettir. A blokta normal katlarda 3'er daire mevcuttur. Parselin özel güvenlik yeri vardır. Ancak faaliyete geçmemiştir. A Blok 6. Kat, 18 nolu taşınmaz Daire asansörün karşısında, merdivenlerden çıkıldığında hemen soldaki ilk dairedir. Daire 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 ebeveyn banyo, hol ve 1 balkondan ibarettir. Dairenin brüt alanı 95 m2, net kullanım alanı 77,35 m2 dir. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Salon ve 2 odanın yer döşemeleri ahşap laminant parke kaplıdır. Daire duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Tavanlar alçı spot aydınlatmalıdır. Pencereler pvc çift cam doğrama güneş kontrollü ısıcamdır. İç kapılar dekoratif Amerikan panel kapıdır. Banyosunda alafranga tuvalet taşı, hilton lavabo, duş yeri+kabini mevcut, yerler 1. Sınıf seramik, duvarlar tavana kadar 1. Sınıf fayans kaplıdır. Banyo tavanı alüminyum asma tavandır. Ebeveyn banyosunda alafranga tuvalet taşı, hilton lavabo, duş yeri+kabini mevcut, yerler 1. Sınıf seramik, duvarlar tavana kadar 1. Sınıf fayans kaplıdır. Banyo tavanı alüminyum asma tavandır. Mutfak, hazır mutfaktır. Yerler 1. Sınıf granit seramik kaplıdır. Balkonu katlanır cam ile kapatılmıştır. Bina 26-11-2014-6858 tarihli ruhsatlıdır. 29-11-2017-15538 tarihli yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Bina 5 yıllıktır. 4-5 yıllık betonarme binaların aşınma payı oranı %6 dır. Daire Güney olmak üzere 1 cephelidir. Dairenin önü tamamen açıktır. İzmir körfezi, Mavişehir ve Çiğli Kipa alışveriş merkezi manzaralıdır. Lüks bir dairedir. Dairenin arsa payı; 2453,75m2 x 1725/76032 = 55,67 m2 dir. Daire Çiğli Kipa alışveriş merkezine 190m, Çiğli Ekol Hastanesine 210 m ve Çiğli Kent Hastanesine 1300 m yürüme mesafesindedir.
Kıymeti : 560.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 17/01/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 14/02/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Karşıyaka 4. Kat Satış Odası Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C K:4 Karşıyaka / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3347 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 25/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.