Yazdır
KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çiğli Balatçık Mahallesi'nde 2+1 daire icradan satılıktır

KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094751
Şehir : İzmir / Çiğli
Semt-Mahalle : BALATÇIK MAH. / ÇİĞLİ
Oda Sayısı : 2+1
: 77
Banyo Sayısı : 2
Bina Yaşı : 5-10 Arası
Bulunduğu Kat : 6
Binadaki Kat Sayısı : 9
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/3347 ESAS
Muhammen Bedeli
:
560,000 TL
Birinci Satış Günü
:
17.01.2020 11:30
İkinci Satış Günü
:
14.02.2020 11:30
Satış Yeri
:
Karşıyaka 4. Kat Satış Odası Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C K:4 Karşıyaka / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ 2019/3347 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri : İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 287 Cilt, 29385 Sayfa, 21608 Ada, 1 Parselde kayıtlı, 2.453,75 m² Yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği "ARSA" olan Blok: A, Kat: 6, 18 Nolu Bağımsız Bölümdeki, 1725/76032 Arsa Pay/Paydalı, Bağımsız Bölüm Niteliği "MESKEN" olan Tam Hisseli taşınmaz. Adresi: 8019/24 sokak, No:2, A-Blok, K:6, D:18 Çiğli/ İZMİR
İmar Durumu : İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi, 26 K 4B pafta, 21608 ada 1 nolu parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0,40, Kaks: 1,60 oranlı Ayrık nizam 4 kat (B.Çiğli Ova kesimi Uygulama İmar Plan Notuna göre Emsal ve Ayrık Nizam yapılaşma ile Taks/ Kaks oranı belirtilmiş olan ve minimum parsel cephesi 22 metre ve minimum parsel büyüklüğü 600 m2 koşulu sağlayan imar adalarında kazanılmış inşaat hakkını aşmamak kaydıyla Hmax: 24,80 m uygulanabilir.)
Hali Hazır Durumu : Bilirkişi raporuna göre; Parsel üzerinde A ve B olmak üzere B+Z+1+2+3+4+5+6+7 olmak üzere 9 katlı betonarme tarzda inşa edilmiş iki adet bloktan ve yüzme havuzundan ibarettir. A blokta normal katlarda 3'er daire mevcuttur. Parselin özel güvenlik yeri vardır. Ancak faaliyete geçmemiştir. A Blok 6. Kat, 18 nolu taşınmaz Daire asansörün karşısında, merdivenlerden çıkıldığında hemen soldaki ilk dairedir. Daire 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 ebeveyn banyo, hol ve 1 balkondan ibarettir. Dairenin brüt alanı 95 m2, net kullanım alanı 77,35 m2 dir. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Salon ve 2 odanın yer döşemeleri ahşap laminant parke kaplıdır. Daire duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Tavanlar alçı spot aydınlatmalıdır. Pencereler pvc çift cam doğrama güneş kontrollü ısıcamdır. İç kapılar dekoratif Amerikan panel kapıdır. Banyosunda alafranga tuvalet taşı, hilton lavabo, duş yeri+kabini mevcut, yerler 1. Sınıf seramik, duvarlar tavana kadar 1. Sınıf fayans kaplıdır. Banyo tavanı alüminyum asma tavandır. Ebeveyn banyosunda alafranga tuvalet taşı, hilton lavabo, duş yeri+kabini mevcut, yerler 1. Sınıf seramik, duvarlar tavana kadar 1. Sınıf fayans kaplıdır. Banyo tavanı alüminyum asma tavandır. Mutfak, hazır mutfaktır. Yerler 1. Sınıf granit seramik kaplıdır. Balkonu katlanır cam ile kapatılmıştır. Bina 26-11-2014-6858 tarihli ruhsatlıdır. 29-11-2017-15538 tarihli yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Bina 5 yıllıktır. 4-5 yıllık betonarme binaların aşınma payı oranı %6 dır. Daire Güney olmak üzere 1 cephelidir. Dairenin önü tamamen açıktır. İzmir körfezi, Mavişehir ve Çiğli Kipa alışveriş merkezi manzaralıdır. Lüks bir dairedir. Dairenin arsa payı; 2453,75m2 x 1725/76032 = 55,67 m2 dir. Daire Çiğli Kipa alışveriş merkezine 190m, Çiğli Ekol Hastanesine 210 m ve Çiğli Kent Hastanesine 1300 m yürüme mesafesindedir.
Kıymeti : 560.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 17/01/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 14/02/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Karşıyaka 4. Kat Satış Odası Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C K:4 Karşıyaka / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3347 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 25/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.