Yazdır
ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çerkezköy'de 148 m² dubleks daire icradan satılıktır (çoklu satış)

ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133114
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy
Semt-Mahalle : GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA MAH. / ÇERKEZKÖY
Oda Sayısı : 5+1
: 148
Banyo Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

ÇERKEZKÖY BAKIŞ 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/7282 ESAS
Muhammen Bedeli
:
214,600 TL
Birinci Satış Günü
:
09.04.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
06.05.2020 11:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. ÇERKEZKÖY
İCRA DAİRESİ
2019/7282 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, 498 Ada, 25 Parsel, GAZİMUSTAFAKEMALPAŞA Mahalle/Köy, 4.Kat+Çatı Katı 16 Nolu BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz mesken Zemin kat + 4 Normal + Çatı piyesli Katlı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş binanın 4. Normal kat + çatı katindadır. Ana bina asansörlü ve kaloriferlidir. Binanın dış cephe sıvası ve boyası yapılmıştır, çatısı, ortak alanları tamamlanmıştır, yüzde yüz seviyesinde bitmiş binadır. Mesken binanın 4+çatı piyesi katında yer alıp 4. kat 2 oda, salon, mutfak, hol, banyo, wc, balkon, çatı piyesi katı ise 2 oda, hol ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Çatı katma içten dubleks merdiven olmakla birlikte çatı katından ayrıca kapı girişi bulunmaktadır. Mesken boş durumdadır. Mesken 4. Kat ve çatı katı olmak üzere toplam 148,00 m2 net kullanım alanlı, ortak kullanım alanları da dahil edilirse 180,00 m2 brüt kullanım alanlıdır. Salon ve oda döşemeleri laminant kaplıdır. Mutfak, koridor ve antre seramik kaplıdır. Banyo-Wc döşeme ve duvarları seramik kaplamadır. Duvarlar alçı astar çekilmiş saten boyalıdır. Oda tavanlarında kartonpiyer imalatı mevcuttur. Pencereler PVC Doğrama, Giriş kapısı çelik, iç kapılar lamine levha kaplamalı kapıdır. Mutfak tezgah altı ve üstü dolap mevcuttur ve MDF kaplama olarak imal edilmiştir. Mutfak tezgahı mermerittir. Dubleks merdiveni basamakları mermerdir. Binada ısıtma doğalgaz ile sağlanmakta olup gaz bağlantısı yapılmamıştır. Mesken Çerkezköy Belediyesi konut alanı içinde, elektrik, su, çöp toplama gibi belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanır konumdadır. Meskenin bulunduğu bina her türlü ulaşım imkânına sahiptir. Taşınmaz Çerkezköy Belediyesine takriben 1.650,00 metre uzaklıkta bulunmaktadır.
Adresi : Gazi Mustafa Kemal Mah (Bağlık Mah.)Cevizlik Sok. 498 Ada 25 Parsel 16 Nolu Bb Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 737,5 m2Arsa Payı : 4984/73750
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanı fonksiyonunda kalmakta olup, Ayrık nizam 5 kat, T.A.K.S: 0.4, K.A.K.S: 2.00 yapılaşma şartlarına sahip olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 214.600,00 TLKDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 20/06/2017 tarihli yönetim planı,ipotek
1. Satış Günü : 09/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 06/05/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, 465 Ada, 5 Parsel, GAZİMUSTAFAKEMALPAŞA Mahalle/Köy, 4.Kat+Çatı Katı 8 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz mesken Zemin kat + 4 Normal + Çatı piyesli Katlı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş binanın 4. Normal kat + çatı katindadır. Ana bina asansörlü ve kaloriferlidir. Binanın dış cephe sıvası ve boyası yapılmıştır, çatısı, ortak alanları tamamlanmıştır, yüzde yüz seviyesinde bitmiş binadır. Mesken binanın 4+çatı piyesi katında yer alıp onaylı mimari projesine göre: 4. kat 2 oda, salon, mutfak, hol, banyo, wc, balkon, çatı piyesi katı ise 3 oda, hol ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Çatı katma içten dubleks merdiven olmakla birlikte çatı katından ayrıca kapı girişi bulunmaktadır. Mesken boş durumdadır. Mesken 4. Kat ve çatı katı olmak üzere toplam 135,00 m2 net kullanım alanlı, ortak kullanım alanları da dahil edilirse 171,00 m2 brüt kullanım alanlıdır. Salon ve oda döşemeleri laminant kaplıdır. Mutfak, koridor ve antre seramik kaplıdır. Banyo-Wc döşeme ve duvarları seramik kaplamadır. Duvarlar alçı astar çekilmiş saten boyalıdır. Oda tavanlarında kartonpiyer imalatı mevcuttur. Pencereler PVC Doğrama, Giriş kapısı çelik, iç kapılar lamine levha kaplamalı kapıdır. Mutfak tezgah altı ve üstü dolap mevcuttur ve MDF kaplama olarak imal edilmiştir. Mutfak tezgahı mermerittir. Dubleks merdiveni basamakları mermerdir. Binada ısıtma doğalgaz ile sağlanmakta olup gaz bağlantısı yapılmamıştır. Mesken Çerkezköy Belediyesi konut alanı içinde, elektrik, su, çöp toplama gibi belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanır konumdadır. Meskenin bulunduğu bina her türlü ulaşım imkânına sahiptir. Taşınmaz Çerkezköy Belediyesine takriben 1.640,00 metre uzaklıkta bulunmakta olup yakın çevresinde İnci Narin Yerici İlkokulu bulunmaktadır. Taşınmaz hisseli olup tamamı satışa çıkarılmıştır.
Adresi : Gazi Mustafa Kemal Paşa (Bağlık) Mah. Güneşli Sok. No:10 D:8 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 449 m2 Arsa Payı : 171/1079
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanı fonksiyonunda kalmakta olup, Ayrık nizam 5 kat, T.A.K.S: 0.4, K.A.K.S: 2.00 yapılaşma şartlarına sahip olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 209.250,00 TLKDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 14/06/2018 tarihli yönetim planı,ipotek
1. Satış Günü : 09/04/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 06/05/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7282 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.