Yazdır
BURHANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Burhaniye/Taylıeli'de dubleks daire icradan satılıktır

BURHANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025903
Şehir : Balıkesir / Burhaniye
Semt-Mahalle : TAYLIELİ MAH. / ÇORUK
Oda Sayısı : 4+1
: 184
Banyo Sayısı : 2
Isıtma : Kat Kaloriferi
Yayınlandığı Gazeteler

KÖRFEZ DEMOKRAT 16.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/247 talimat
Muhammen Bedeli
:
480,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.08.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
17.09.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Belediye)-Belediye Başkanlığı Burhaniye/BALIKESİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
BURHANİYE
İCRA DAİRESİ
2019/247 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda; Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Taylıeli mahallesi, Kumbağlar mevkii, 282 ada, 10 parselde 158,07 m2 yüzölçümlü bahçeli kargir dubleks ev olarak kayıtlıdır.
Taşınmaz tapuda Taylıeli Mahallesi ancak adres kayıt sisteminde Bahçelievler Mahallesi olarak bilinen bölgededir. Taşınmaza; Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde İzmir istikametinde ilerlerken Burhaniye şehir merkezinde bu yol üzerinden sağ koldan ayrılan Enver Güreli caddesine sapılır, bu cadde üzerinde 2,85 km kadar ilerledikten sonra sol koldan ayrılan Siteler Bulvarına sapılır, bu bulvar üzerinde batı yönünde 500 metre kadar ilerledikten sonra sol koldan ayrılan Fethiye Caner Caddesine, bu bu cadde üzerinden de sırayla Selvi Caddesine ve Rüzgarlı Caddesine sapılır, taşınmaz bu cadde üzerinde sol koldaki 282 ada 10 nolu parseldir.
Taşınmazın çevresinde 2-3 katlı apartman türü yapılaşmalar veya müstakil konutların bulunduğu Burhaniye ilçe merkezinin güney batı bölümünde ve Çanakkale İzmir Karayolunun kuzey bölümünde yer alan sosyal donatı alanları içerisindedir. Taşınmazın olduğu bölge yaz kış oturumun sürekli olduğu bölge olup taşınmaza toplu taşıma ve özel araçlarla ulaşım imkanı tamdır. Taşınmazın altyapı ve üst yapı imkanları tamdır. Taşınmaz Çanakkale İzmir Karayoluna 950 metre, Burhaniye şehir merkezine 4 km kuş uçuşu mesafededir.
Taşınmaz; Burhaniye ilçesi, Bahçelievler mahallesi, Rüzgarlı Cadde 282 ada 10 tapu parseli üzerinde bulunmaktadır. Taşınmaz bulunduğu parsel içerisinde 2 kat ve üstü teras katlı 1 adet bağımsız bölüm bulunan bloktadır. Taşınmaz parsel içerisinde tek blok içerisinde tek bağımsız bölüm olup, zemin kat 65 m2, 1.kat 89 m2 ve teras katı 30 m2 kapalı kullanım alanlı diğer teras bölümleri üstü kapalı yanları açık vaziyettedir. Taşınmaz toplam yaklaşık 184 m2 kapalı kullanım alanlıdır. Taşımaz bahçe girişi ve bina girişi zemin kattan yapılmakta olup, zemin katında; antre, salon, mutfak, tuvalet-banyo ve ön cephesinde 1 adet balkon ve arka cephesinde kapalı alana çevrilmiş 1 adet balkon bulunmaktadır. Taşınmazın 1.katında; 3 adet yatak odası, 1 adet tuvalet banyo ve 1 adet balkon bulunmaktadır. Taşınmazın teras katında 1 oda kapalı alan ve üstü kapalı yanları teras kullanım alanı bulunmaktadır. Taşınmazın dış cehpesi taş kaplama vaziyette yer yer deformasyonlar mevcuttur. Taşınmazın iç mahalinde zeminler ıslak hacim ve balkonlar hariç parke kaplama, diğer bölümler seramik kaplamadır. Taşınmaz duvarları saten üzeri boyalı ıslak hacimlerde seramik kaplamadır. Taşınmaz tavanlarında kartonpiyer uygulaması mevcuttur. Taşınmaz mutfak tezgahı mermer kaplama ve alt ve üstünde ahşap mutfak dolapları bulunmaktadır. Taşınmaz pencere doğramaları ahşap görünümlü pimapen malzeme doğramadan ibarettir. Taşınmaz girişi kapısı çelik kapı, diğer bölümler ahşap kapıdır. Taşınmazın katı yakıt kalorifer ısıtma sistemi bulunmakta petekleri aktif çalışmaktadır. Taşınmazın bahçe kısmında depo odası bulunmaktadır. Taşınmaz iç mahal özellikleri yaşına göre standart vaziyette tadilat gerektirmektedir. Taşınmazın dış cephesinde yer yer deformasyonlar mevcuttur.
Adresi : Bahçelievler Mahallesi Rüzgarlı Cadde 282 Ada 10 Tapu Parseli Üzerinde Burhaniye / BALIKESİR
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam (11 parsele ikiz), 2 katlı, ön bahçe mesafesi:5,00 metre, yan bahçe mesafesi:3,00 metre, Taks:0.40 yapılaşma koşuluyla konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 480.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 22/08/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye)-Belediye Başkanlığı BURHANİYE/BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İhale alıcısının taşınmazın şerh-beyan-irtifak hanesinde belirtilen hususları ve bunlara ilişkin neticeleri peşinen kabul etmiş sayılacağı,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililer hakkında İİK.'nun 127.maddesi uyarınca e-ilanın ve gazete ilanının tebligat yerine geçeceği, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/247 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.