Yazdır

T.C. İZMİR 6. İCRA DAİRESİ
2019/11304 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, 589 Ada, 55 Parsel, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, KOZAĞAÇ YOLU-YENİ AÇILAN Mevkii, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mah. Kozağaç Yolu-Yeni Açılan Mevkii, 589 ada, 55 parsel, 124,87 m2 yüzölçümlü, arsa ana taşınmaz nitelikli, 1. kat, 1 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğindeki taşınmaz tam hissesi Mustafa Kenan Yıldız adına kayıtlıdır. Zemin tipi; kat irtifakıdır. Beyan: 05.08.2015 tarihli Yönetim Planı ve 24.06.1965 tarihli "6785 sayılı İmar Kanunun 11. maddesi gereğince şerh" beyan kaydı mevcuttur. Şerh : 1 adet ihtiyati haciz ve 1 adet "İzmir 14. İcra Müdürlüğünce ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçilmiştir. şerh kayıtları mevcuttur. Taşınmaz üzerinde Yapı Kredi Bankası A.Ş. ipotek şerhi mevcuttur. Buca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.08.2019 tarihli ve 1592 sayılı yazısına göre; Ana taşınmaz parselin yürürlükteki Buca 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanında kaldığı anlaşılmıştır. Taşınmaz Adres : Kozağaç Mahallesi, 219 sokak, No:4 Daire : 1 Buca/İzmir. Taşınmaz boştur, ikamet eden yoktur. Taşınmaz doğrusal olarak Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarına 20m, Hasan Ağa Bahçesine 200m ve Dokuzeylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Yerleşkesine 600m mesafede yer almaktadır. Parsel; ara parsel özellikli ve düz, eğimsiz bir arazi yapısı bulunmaktadır. Çevresi konut ve iş yeri yoğunluklu yapılaşmaya sahip olup orta gelir grubuna hitap eden bir mevkiide yer almaktadır. Temel belediye ve kamu hizmetlerinden (yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri) yararlanmaktadır. Taşınmaz bitişik nizam imara uygun bir adet zemin + 3 katlı betonarme bina bulunmaktadır. Bağımsız Bölümlerin yer aldığı 4 kapı numaralı apartman da katlar arası dikey dolaşım merdiven ile sağlanmakta olup asansör bulunmamaktadır. Dış cephe ısı yalıtımlıdır, yapı fiili olarak 4-5 yaş aralığında olup bu hali ile IIIB yapı sınıfına dahil ve betonarme bina için yapı yıpranma oranı %6 olarak belirlenmiştir. Kıymet takdirine esas 1 numaralı bağımsız bölüm binasın 1. katında yer almakta olup kuzeye cephelidir. Bağımsız Bölüm 2 oda 1 açık mutfaklı yaşam alanı, 1 banyo - wc, 1 koridor ve 1 balkondan ibaret olup yerinde alınan ölçüler itibari ile 38,20 m2 net alanlıdır. Meskenin dış kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapı, pencereler ise ısı camlı pvc doğramadır, ayrıca arka cephedeki pencerelerde demir parmaklık mevcuttur. Zemin kaplaması odalarda laminant parke, koridor ve açık mutfaklı yaşam alanında ise seramik kullanılmıştır. Banyo-WC 'nin zemini duvarları seramik kaplıdır. İç duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Mutfakta hazır mutfak dolapları, banyoda ise duşakabin, lavabo ve klozet bulunmaktadır. Isınma doğalgaz ile sağlanmaktadır. Taşınmaz konut finansmanından kaynaklı ipotek takibine konu olarak satışa konu olup Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-ş maddesi uyarınca iş bu taşınmaz satışında KDV muafiyeti söz konusudur.
Adresi : Kozağaç Mahallesi, 219 sokak, No:4 Daire : 1 Buca/İzmir
Yüzölçümü : 124,87 m2
Arsa Payı : 53/509
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 31/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 05/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/11304 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.