Yazdır
İZMİR 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Buca Kozağaç Mahallesi'nde 2+1 daire icradan satılıktır

İZMİR 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01084410
Şehir : İzmir / Buca
Semt-Mahalle : KOZAĞAÇ MAH. / BUCA
: 124
Banyo Sayısı : 1
Bina Yaşı : 4
Bulunduğu Kat : 1
Binadaki Kat Sayısı : 4
Kullanım Durumu : Boş
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 15.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/11304 ESAS
Muhammen Bedeli
:
180,000 TL
Birinci Satış Günü
:
31.01.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
05.03.2020 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. İZMİR 6. İCRA DAİRESİ
2019/11304 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, 589 Ada, 55 Parsel, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, KOZAĞAÇ YOLU-YENİ AÇILAN Mevkii, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mah. Kozağaç Yolu-Yeni Açılan Mevkii, 589 ada, 55 parsel, 124,87 m2 yüzölçümlü, arsa ana taşınmaz nitelikli, 1. kat, 1 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğindeki taşınmaz tam hissesi Mustafa Kenan Yıldız adına kayıtlıdır. Zemin tipi; kat irtifakıdır. Beyan: 05.08.2015 tarihli Yönetim Planı ve 24.06.1965 tarihli "6785 sayılı İmar Kanunun 11. maddesi gereğince şerh" beyan kaydı mevcuttur. Şerh : 1 adet ihtiyati haciz ve 1 adet "İzmir 14. İcra Müdürlüğünce ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçilmiştir. şerh kayıtları mevcuttur. Taşınmaz üzerinde Yapı Kredi Bankası A.Ş. ipotek şerhi mevcuttur. Buca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.08.2019 tarihli ve 1592 sayılı yazısına göre; Ana taşınmaz parselin yürürlükteki Buca 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanında kaldığı anlaşılmıştır. Taşınmaz Adres : Kozağaç Mahallesi, 219 sokak, No:4 Daire : 1 Buca/İzmir. Taşınmaz boştur, ikamet eden yoktur. Taşınmaz doğrusal olarak Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarına 20m, Hasan Ağa Bahçesine 200m ve Dokuzeylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Yerleşkesine 600m mesafede yer almaktadır. Parsel; ara parsel özellikli ve düz, eğimsiz bir arazi yapısı bulunmaktadır. Çevresi konut ve iş yeri yoğunluklu yapılaşmaya sahip olup orta gelir grubuna hitap eden bir mevkiide yer almaktadır. Temel belediye ve kamu hizmetlerinden (yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri) yararlanmaktadır. Taşınmaz bitişik nizam imara uygun bir adet zemin + 3 katlı betonarme bina bulunmaktadır. Bağımsız Bölümlerin yer aldığı 4 kapı numaralı apartman da katlar arası dikey dolaşım merdiven ile sağlanmakta olup asansör bulunmamaktadır. Dış cephe ısı yalıtımlıdır, yapı fiili olarak 4-5 yaş aralığında olup bu hali ile IIIB yapı sınıfına dahil ve betonarme bina için yapı yıpranma oranı %6 olarak belirlenmiştir. Kıymet takdirine esas 1 numaralı bağımsız bölüm binasın 1. katında yer almakta olup kuzeye cephelidir. Bağımsız Bölüm 2 oda 1 açık mutfaklı yaşam alanı, 1 banyo - wc, 1 koridor ve 1 balkondan ibaret olup yerinde alınan ölçüler itibari ile 38,20 m2 net alanlıdır. Meskenin dış kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapı, pencereler ise ısı camlı pvc doğramadır, ayrıca arka cephedeki pencerelerde demir parmaklık mevcuttur. Zemin kaplaması odalarda laminant parke, koridor ve açık mutfaklı yaşam alanında ise seramik kullanılmıştır. Banyo-WC 'nin zemini duvarları seramik kaplıdır. İç duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Mutfakta hazır mutfak dolapları, banyoda ise duşakabin, lavabo ve klozet bulunmaktadır. Isınma doğalgaz ile sağlanmaktadır. Taşınmaz konut finansmanından kaynaklı ipotek takibine konu olarak satışa konu olup Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-ş maddesi uyarınca iş bu taşınmaz satışında KDV muafiyeti söz konusudur.
Adresi : Kozağaç Mahallesi, 219 sokak, No:4 Daire : 1 Buca/İzmir
Yüzölçümü : 124,87 m2
Arsa Payı : 53/509
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 31/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 05/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/11304 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.