Yazdır

T.C.BÜYÜKÇEKMECE2. İCRA DAİRESİ

2019/477 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, 981 Ada, 4 Parsel, GÜRPINAR Mahalle/Köy, B2 BLOK 6.NORMAL KAT 52 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazın, Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi 981 Ada 4 parsel de B2 Blok 6. Kat 52 no lu meskene kayıtlı olup (İdari Adresi) Beylikdüzü Adnan Kahveci Mah. Erenler Cad. No:22 Elitpark Sitesi B2 Blok Kat:6 D:52 Beylikdüzü / İstanbul adresinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina; Bodrum Kat + Zemin Kat + 9 normal kat + Çatı Piyes olmak üzere, bodrum katta 4 daire çatı piyeste 4 daire ve her katta 8 daireli olup,84 daireli ve 12 kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda inşa edilmiş olan binanın giriş kapısı çelik kapılı, dış cephesi mantolama üzeri akrilikli boya kaplamalı, bina giriş holü, merdiven ve sahanlıklar seramik kaplı, alüminyum korkuluklu, asansörlü, doğalgaz kalorifer ısıtmalı, elektrik, su, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı mevcuttur.
Beylikdüzü Tapu Müdürlüğü imar arşivindeki projesinde yapılan incelemede taşınmazın 6. katında yer alan (52) nolu daire olduğu, girişte antre, hol, salon+mutfak, iki oda, banyo+wc ve balkon mahallerinden oluşmakta, yaklaşık net 90 m², brüt 107,00 m² alana sahiptir.
Yerinde yapılan incelemede ise (52) nolu dairenin kapısı kapalı olduğu dairenin % 85 seviyesinde tamamlanmış olup, natamam olduğu mahal tefrişatı için ise daire (4) e bakılmıştır. Taşınmazın konum itibariyle, yakınlarında park, ortaokul, lise, avm hastane bulunmakta, merkezi bir cadde de olup,alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.
Yüzölçümü : 9.177,14 m2
Arsa Payı : 23600/9177140
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planında; Ayrı nizam H: 24,50 konut alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 222.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/08/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 16/09/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EKBİNA BİTİŞİĞİ AYMERKEZ KARŞISI BELEDİYE MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/477 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.