Yazdır

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/5990 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mah. 245 Ada, 52 Parsel, 759,50 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli kargir Huzur Apartmanında 18/280 arsa paylı 2. Kat 10 Nolu bağımsız bölüm ''MESKEN'' nitelikli taşınmazın 1/4 hissesi.
Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mah. 245 Ada, 52 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Yıldız Mahallesi, Hasırcı Veli sokakta, tapunun 245 ada, 52 parsel numarasında kayıtlı ve Hasırcı Veli sokaktan 6 dış kapı numarası alan 759,50 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli kargir Huzur Apartmanında 18/280 arsa paylı 2.kat ( 10 ) bağımsız bölüm numaralı meskenin 1/4 hissesi niteliğindedir. Bodrum kat+zeminkat+3 normal kattan müteşekkil, B.A.K tarzda, ayrık nizamda, 2. sınıf malzemeve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 45 yılı geçkin ömre sahip, katlarında üçer daireli,elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile merkezi sistem kaloriferi mevcut ana binanın 2. normal katında yer alan daire, antre, WC, salon, mutfak, koridor, iki oda, banyo-WC ve balkon mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 95 m2 alana sahip, seramik ve parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, çelik giriş kapılıdır. Söz konusu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elveıişli konut alanında yer almaktadır.
Adresi : Yıldız Mahallesi Hasırcı Veli Sokok No: 6 D:10 Beşiktaş/İSTANBUL
İmar Durumu : Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 25.10.2017 tarih, 6290 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz; 16.05.2005 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Nazım İmar Planı ve 09.08.2007 tasdik tarihli ve bu plana bağlı yürürlükteki plan notu tadilleri ile 1/1000 ölçekliBeşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı kapsamında, H=18.00mt (5 kat) irtifaında, blok inşaat düzeninde, konut alanında kalmaktadır, denilmiştir.
Kıymeti : 175.000,00 TL ( 1/4 Hisse bedeli)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 29/01/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 01/03/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI B BLOK 1.KAT KAPI NO: B3-136
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5990 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur..24/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.