Yazdır

T.C.
BATMAN
İCRA DAİRESİ

2018/2754 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Batman İl, Merkez İlçe, 174 Ada, 4 Parsel, TİLMERÇ Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölümlü mesken vasfındadır. Taşınmazın bulunduğu bina A blok bodrum+zemin+13 normal kat olarak toplam 15 katlı olarak projelendirilmiştir. Blok dahilinde mimari projeye göre bodrum katta sığınak ve otopark, zemin katta 2 adet mesken, 13 normal katların her birinde 4 er adet mesken olmak üzere B blok dahilinde 54 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz 1 nolu olup zemin katta konumludur.Taşınmazın onaylı mimari projesine göre antre, salon, 4 adet oda , mutfak , duş , banyo, wc-lavabo ve 2 adet balkon hacimlerinden meydana gelmektedir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları panel ahşap olup pencerleri PVC doğramadır. Taşınmazın inşasında kullanılan genel işçilik ve malzeme kalitesi iyi seviyededir.
Adresi : Belde Mah. Meroto Cad. N:14 A Blok Batman/Merkez
Yüzölçümü : 165 m2
Arsa Payı : 55/6875
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Konut +ticari +AVM+Turizm ve Konaklama tesis alanı şeklinde imarlıdır
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %8 ( 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2. maddesi ile 24,12,2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar kurulu )
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : BATMAN ADLİYESİ MEZAT SALONU /BATMAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2754 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.