Yazdır

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2019/53944 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşınmazın kaydı ve özellikleri :Kocaeli Başiskele 417 Ada, 1 Parsel, Yeniköy mahalle zemin kat, P/1 blok, 1 nolu bb
Taşınmaz, kalıcı deprem konutları içerisinde yer almaktadır.Asfalt yol, şehir suyu, elektrik, doğalgaz, internet vs. gibi alt yapı imkanlarından istifadesi tamdır. Yakın çevresinde yapılaşma yüksek seviyededir ve nüfus yoğundur. Taşınmazın, ana ulaşım aksı olan D-130 Karayoluna (Atatürk Bulvarı) yaklaşık 100 metre mesafede yer almakta olup, yakın civarında yer alan 17 Ağustos Cami ve Yeniköy Denizdibi Ortaokulu taşınmaza ulaşım için kullanılabilecek röper noktası niteliğindeki yapıdır. yer aldığı binanın zemin katında ve bina girişine göre sol cephede yer alan, giriş kapısında kapı numarası yazılı meskendir. 1999 Marmara Depremi sonrası inşa edilen, Yeniköy Kalıcı Deprem Konutları içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina bina, bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan oluşmaktadır.Bina dış cephesi bakımlı haldedir.İncelenen projeye göre, dava konusu taşınmaz; 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre, 1 banyo, 1 wc ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup, projesine göre toplam yaklaşık 88 m2 net alana ve 100 m2 brüt alana sahiptir. Projeden görüntü alınmasına izin verilmemiştir. yapılan incelemelerde; tüm oda zeminler laminant parke ile, ıslak hacim zeminleri ise fayans ile kaplıdır. Oda duvarları saten alçı üzeri boyalıdır. Islak hacimlerde ( wc- banyo) duvarlar seramik ile kaplıdır. Daire giriş kapısı ve oda kapıları ahşap panel, pencereleri PVC doğramadır. Mutfak dolabı, mutfak tezgahı, klozet, vitrifiye, armatür, radyatör takılı olarak bulunmaktadır. Isıtma sistemi, doğalgaz yakıtlı kombi sistemdir. Taşınmaz içerisinde kısmi yenileme yapıldığı görülmüştür.Dava konusu taşınmaz içerisinde, borçlu durumunda bulunan mülk sahibi yaşamaktadır. Taşınmaz yerleşik alan sınırları içerisinde yer almakta olup, belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi : Atakent Mahallesi, Atayurt Caddesi, Yeniköy Kalıcı Deprem Konutları, P1- Blok, Dış Kapı No:19, Zemin Kat, Daire:1, Başiskele, Kocaeli
Yüzölçümü : 15.344,78 m²
Arsa Payı : 1/102
İmar Durumu : İnşaat tarzı konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 09/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
= SATIŞ ŞARTLARI =
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/53944 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.