Yazdır

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ


2019/650 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, 484 Ada, 1 Parsel, DÖNGEL Mahalle/Köy, C blok,2+Çatı piyesi , 16 nolu bağımsız bölüm Dubleks Mesken, 484 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, betonarme karkas olarak inşa edilmiş 4 adet blok bulunmaktadır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz kat mülkiyeti kurulmuş, 15.09.2014 tarih, 906 sayılı yeni yapı Ruhsatı bulunan, C blok, 2+Çatı kat, 49/3905 arsa paylı,dubleks mesken nitelikli, 16 nolu bağımsız bölümdür. Ana gayrimenkul Başiskele Tapu Sicil Müdürlüğü?nde incelenen kat irtifakına esas mimari projesine göre: Bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat + Çatı piyesinden oluşan toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıdazemin katta her biri bodrum katla irtibatlı 8 adet dubleks mesken, 1.normal katta 4 adet mesken, 2.normal katta her biri çatı piyesiyle irtibatlı 8 adet dubleks mesken bulunmakta olup toplam 20 adet bağımsız bölüm kayıtlıdır.Site çevresi betonarme duvar ile çevrili durumdadır. Sitenin ön cephesinde açık otopark alanıhavuzu bulunmaktadır. Ana taşınmazın dış cephesi sıvalı olup üzeri boyalı durumdadır. Bina giriş kapısı alüminyum kapıdır. Kıymet takdirine konu olan C blok, 16 nolu bağımsız bölüm kat irtifakına esas mimari projesine göre alanı net 93,45 m² - brüt alanı 105,60 m² dir. Dubleks mesken içerisinde antre, salon, mutfak, 3 adet oda, 1 adet banyo, 1 adet wc ve 2 adet balkon yer almaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan panel kapı, pencereler PVC, camlar ısı yalıtımlı çift camdır. Zemin kaplamaları odalarda laminant parke, mutfak, balkon ve ıslak hacimlerde seramiktir. Isınma doğalgaz yakıtlı kombi ile sağlanmaktadır. Keşif tarihinde içeri girillmemiştir.
Adresi : Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Barbaros mahallesi, Vefa sokak, Dış kapı No:5 posta adresinde yer almaktadır.
Yüzölçümü : 3.905 m2
Arsa Payı : 49/3905
İmar Durumu : Başiskele Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ?Konut Alanı? kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılanma koşulları Ayrık yapı nizamı kat adedi 3 kattır. Taban Alanı Katsayısı (TAKS) = 0,40, Kat Alanı Katsayısı (KAKS) = 1,20 çekme mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre, yan bahçe min. 3,00 metredir. 484 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 18. maddesi uygulaması sonucu oluşmuş imar parselidir.
Kıymeti : 200.640,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 14/01/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İş bu ilan aynı zamanda elektronik ortamdaesatis.uyap.gov.tr adresinde ilan edilmiş olup, İİK.nun 127/2.maddesi uyarında tebliğ yapılamayan ilgililere tebliğ yerine geçer,

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/650 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.