Yazdır

T.C. BALIKESİR 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Karesi İlçesi, 1.Sakarya Mahallesi, 8114 Ada, 1 Parsel,Tapuda "Arsa" niteliğinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu bölgede yol, su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, haberleşme gibi altyapı hizmetleri mevcuttur. Çevresinde 1-2 katlı eski yapılar bulunmaktadır. Konumu itibariyle şehir merkezi sayılan A.H.P. meydanının kuş uçuşu 1200 m kuzeyinde kalmaktadır. Parselin 50m. batısında Sevinç Kurşun İlkokulu, 80m. güneybatısında Nazende Kurşun Anaokulu, 100m. batısında Atatürk Lisesi, 90m. kuzeyinde Sakarya Camii, 400m. güneybatısında Başçeşme mezarlığı, 820m. kuzeybatısında Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu, 1 km.batısında Merkez Zafer İlköğretim Okulu, 450m. güneyinde Vicdaniye Camii bulunur. 750m. güneyinden Dr.Ahmet Toprak Caddesi geçmektedir. Toplu taşıma ile ulaşım sağlanabilmektedir. Üzerinde bulunan iki katlı kargir evin tapuda tescili yoktur. Oturma alanı 85,32 m2 olan 2 katlı kargir evin 21,12 m2'lik bölümü 8114 ada 2 parsele tecavüzlü durumdadır. Metruk haldeki ev eski bir yapıdır. Dış cephesi sıvalı ve boyalı , çatısı ahşap oturtma çatı olup üzeri kiremitle örtülüdür. Yaklaşık 50 senelik yapıdaki her iki dairenin de 3 oda, salon, banyo, mutfak ve wc'den oluşup daireler kömür sobalıdır.1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar planında Bitişik Nizam Beş Kat (B-5) Konut Alanı tanımlı olup, ön bahçe yapı yaklaşma mesafesi beş (5) metredir. Yola terki olup, eksik imar parselidir.
Yüzölçümü : 133,87 m2
İmar Durumu : Var, Kat sayısı 5
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kalıcı bir şerhi yoktur.
1. Satış Günü : 10/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 09/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Balıkesir 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.