Yazdır

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2019/607 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mah. Kuleli Mevkii, 6928 Parsel, 184,00 m² Yüzölçümlü, 12/94 Arsa paylı, 2.Kat, 6 Nolu bağımsız bölüm, Daire nitelikli taşınmaz.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 06/09/2019tarihli bilirkişi raporuna göre " Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun; İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli mevkii, - ada, 6928 parselinde kayıtlı olup, posta adresi: Bahçelievler ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Taşkın Sokak, 9 dış kapı no.lu, 6 iç kapı no.lu adreste yer almaktadır.İlgili belediyede 88/913 sayılı mimari proje incelenmiştir. İlgili belediyenin dosyaya sunulan yazılarrına göre; 09.05.1988 tarih ve 1218 sayı (04/08 cilt/sahife no) ile 1 Bodrum+Zemin+3 Normal kat için Yapı İzin Belgesi (ruhsatname) tanzim edildiği görüldüğü, bildirilmiştir. Mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz arsaüzerindeki binanın yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı ikiz nizam olup, bodrum kat+zemin kat+3 normal kat+ çatı katından oluşmaktadır. Bina toplam 5 kat+çatı kattan ibaret olup mimari projeden farklı olarak binaya çatı katı ilavesi yapılmıştır. Mimari projde bodrum katta 1 adet daire, zemin kat ve diğer normal katlarda 2’şer adet daireden toplamda9 adet daire bulunmaktadır. Binanın dış cephesi btb’li olup çatısı mevcuttur. Binanın giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup kaldırım seviyesindedir.Bina giriş kapısı camekanlı demir doğrama kapıdır. Bina giriş sahanlığı dökme mozaik kaplı ve kat sahanlıklarının yer döşemesi karo mozaik kaplı, katlar arasındaki merdiven basamakları dökme paledyen mermer ve mozaik bloktur. Binada asansör yoktur. Dosya konusu 2. katta konumlu, 6 no.lu bağımsız bölüm daire; antre, hol, salon, mutfak, 2 oda, banyo-wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta, dairenin net alanı 48,38 m2’dir. Daireye ait kömürlüğün net alanı ise 2,41 m2’dir. Dairenin mutfak hacminin önünde yer alan balkon hacmi mutfağa dahil edilmiştir. Dairenin salon ve odaların yer döşmesi laminant parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyaldır. Dairenin antre, hol, mutfakve balkonun zemin döşemesi seramik-fayanskaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Mutfakta sadece seramik kaplı sabit mutfak tezgahı ve eviye mevcut olup mutfak dolapları yoktur. Banyo-wc’nin yer döşemesi seramik kaplı ve duvarları fayans kaplamalı olup alaturka tuvalet, lavabo ve duş yeri mevcuttur. Dairenin iç kapıları ahşap kapı, pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı ve dış kapısı çeliktir. Dairenin ısıtma sistemi yoktur. Dairenin esaslı tadilata ihtiyacı bulunmaktadır. Binada elektrik ve sihhi tesisatı mevcuttur. Binanın yaşı yaklaşık 31 yıldır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Daire işyeri olarak kullanılmakta olup kiraya verilmiştir. Kiralayan tekstil atölyesi amaçlı faaliyet göstermektedir.Kıymet takdirine konu taşınmazın çevresinde Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Fatih Caddesi yer almaktadır. Taşınmazın çevresindeki sokaklarda toptan kumaş satan işyerleri mevcuttur.Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölgede taşınmaza benzer çok katlı apartmanlar bulunmaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Dosyasına sunulan Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.08.2019 tarih ve 35345133-641.99-12256 sayılı yazısına göre; Bahçelievler İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 9 pafta, 6928 parsel, 9 kapı no.lu yerde bulunan taşınmaz 21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında İkiz nizam, 5 (beş) kat yapılaşma şartlarında “KONUT” alanında kalmakta olduğu, Fevzi Çakmak Mahallesi, 9 pafta, 6828 sayılı taşınmazın posta adres; Fevzi Çakmak Mahallesi, Taşkın Sokak, No:9 olduğu, İmar işlem dosyasında yapılan tetkikte; söz konusu taşınmaza 09.05.1988 tarih ve 1218 sayı (04/08 cilt/sahife no) ile 1 Bodrum+Zemin+3 Normal kat için Yapı İzin Belgesi (ruhsatname) tanzim edildiği görüldüğü, 6928 sayılı parseldeki 2. Normal katta bulunan 6 no.lu bağımsız bölümün net kullanım alanı 48,28 m2 olduğu, bildirilmiştir.
Kıymeti : 190.000,00 TL
KDV Oranı : %18 (KDV oranlarının değişikliğine ilişkin yeni bir karar çıkması durumunda 1 ve 2 satış tarihlerinde düzeltme ilanı yapılmaksızın kanunen geçerli yeni oran esas alınacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Beyan : Yönetim Planı. 08/09/1988
Eklenti Bilgileri : 2166751 Sistem, 6 Nolu KÖMÜRLÜK.
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 17/02/2020 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/607 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.