Yazdır

T.C.

AYDIN

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

(2015/13 SATIŞ)

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri : Aydın İl, İncirliova İlçe, Karabağ Mahallesi Köyiçi mevkii,120 Ada, 9 Parsel. Tapuda kargir ev kagir dam ve avlu vasıfındaki taşınmaz, köy meskun alanında ve altyapı hizmetlerinin hemen yanındadır. Taşınmaz üzerinde yola yakın yerde taş duvarlı çamur harçlı yıkılmış ve taşları dağılmış çok eski bir yapının izleri bulunmaktadır.Taşınmazın batısındaki yola cepheli kısımda bodrumsuz yığma yapı tarzında zemin beton henüz üzeri kapatılmamış, beden ve bölme duvarları mevcut çatısız ve açık sıvasız, 33,57 m2 alanında harman tuğla duvarları beden ve iç duvarları örülü ve sıvasız zemini grobeton natamam mesken yapısı içinde iskan edilemez ve kullanılamaz durumda olup mesken 42,185 m2 alanında, bitişiğinde içten geçişli WC bölümü mevcuttur. Kaydında mülkiyet hakkını kısıtlar şerh yoktur.

Yüzölçümü : 932,79 m2

Kıymeti : 120.072,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 10/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 08/05/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Efeler Belediyesi Mezat Salonu - Bedesten İş Merkezi EFELER / AYDIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış Şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Artırmaya iştirak edeceklerin, muhammen bedelin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Hissedarların hissesi %20 veya üstünde ise teminat istenmeyecektir. Ancak hissesi %20 olmayan hissedarlar için, eksik kalan kısım için teminat istenecektir.

2- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

3- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, talep halinde masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

4- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin dosya numarası ile Satış Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.