Yazdır

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 10443 Parselde kayıtlı Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Anagayrimenkul; tapu kaydına göre, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 10443 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 225,00 m² alanlı, Kat irtifaklı Anataşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, ikiz nizamla, 1. Sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilen binadır. Bina, Hazine Sokağınacephelidir. Avcılar İlçe Tapu Müdürlüğünde incelediğimiz işlem dosyasında, binaya ait, 17.05.1985 tarih, 3751 Sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre bina, bodrum, zemin, 3 normal katlıdır. Binanın, bodrum katında, binaya ait otopark ile sığınak, zemin, normal katların her birinde, 1’er adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. Anagayrimenkul binada toplam 4 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Binanın dış cephesi, sıvalıdır. Binada, asansör bulunmamaktadır. Bina girişi, Hazine Sokağına bakan ön cephesinden, 8 basamakla ulaşılan binanın zemin kat kotundan verilmiştir. Binanın dış kapısı, demir profillidir. Bina içinde, giriş sahanlığı, kat sahanlıkların zeminleri, paledyen döşemeli, merdivenler, karo mozaik kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir. Satışa konu 1 numaralı bağımsız bölüm mesken, onaylı mimari projesinde, binanın zemin katında, Net:62 m² (Brüt:70 m²) alanda, 2 oda, salon, mutfak, hol, banyo+wc hacimlerinden ibarettir. Taşınmaz, binanın Hazine Sokağına bakan giriş cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, binanın ön cephesinden, doğuya, binanın sol yan cephesinden, güneye olmak üzere, çift cephelidir. Dosyasında bulunan 22.12.2017 tarihli Bilirkişi raporuna göre, konu taşınmazın iç mekânlarında, salon ve odaların zeminleri, parke döşemeli, ıslak hacimlerin zeminleri, seramik döşemelidir. Salon ve odaların duvarları, plastik boyalıdır. Banyoda, ayaklı lavabo, klozet, duş teknesi bulunmaktadır. Konu taşınmazın ısıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Meskenin dış kapısı, çelik, dış pencere doğramaları, pvc profilli, dışardan demir korkulukla korumalıdır.
Adresi : Gümüşpala Mahallesi, Hazine Sokak, No:4, D:1 Avcılar / İSTANBUL
Arsa Payı : 45/255
İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.06.2019 tarihli yazısında; Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 19 Pafta, 10443 Parsel sayılı yer, 25.02.2013 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Gümüşpala Mahallesi ve İstanbul Üniversitesi Kampüs Alanı 1. Etap Uygulama İmar Planında, ön bahçe;4,00 metre, arka bahçe;4,00 metre, yan bahçe;3,00 metre, ikiz nizam, 4 kat yapılaşma şartlarında, Konut Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.
Kıymeti : 230.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 08/01/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 07/02/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adliyesi Ceza A Blok G/71 İhale Odası Sefaköy-Küçükçekmece/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 127. Md. Göre Satış İlanı Tebliği: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4 Satış sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.28/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.