Yazdır

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE DAİRELER (KONUT) KİRAYA VERİLECEKTİR.

İŞİN ADI ADRES BİLGİSİ
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan özellikleri aşağıda liste halinde belirtilen daireler (konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 2019/680­­ – 2019/681 – 2019/682 – 2019/683 – 2019/684 – 2019/685 – 2019/686 – 2019/687 – 2019/688 – 2019/689 – 2019/690 – 2019/691 – 2019/692 – 2019/693 – 2019/694 No’lu Encümen Kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecektir. Atatürk Mahallesi, Fazılpaşa Sokak, No:13,
C1 Blok Ataşehir/İSTANBUL

Blok No
Kat No Bağımsız Bölüm
Daire No
Kullanım Şekli
ve m2
Encümen Kararı Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli (TL) Dosya Satış Bedeli (TL) İhale Gün
Ve Saat
C1 17 102 Konut (101m2) 2019-680 1.450,00-TL 1.566,00-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 11: 00
C1 17 103 Konut (84m2) 2019-681 1.315,00-TL 1.420,20-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 11: 10
C1 17 105 Konut (101m2) 2019-682 1.450,00-TL 1.566,00-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 11: 20
C1 17 106 Konut (84m2) 2019-683 1.315,00-TL 1.420,20-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 11: 30
C1 17 107 Konut (101m2) 2019-684 1.450,00-TL 1.566,00-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 11: 40
C1 18 109 Konut (84m2) 2019-685 1.315,00-TL 1.420,20-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 11: 50
C1 18 112 Konut (84m2) 2019-686 1.315,00-TL 1.420,20-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 12: 00
C1 19 115 Konut (84m2) 2019-687 1.315,00-TL 1.420,20-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 12: 10
C1 19 118 Konut (84m2) 2019-688 1.315,00-TL 1.420,20-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 12: 20
C1 20 121 Konut (84m2) 2019-689 1.315,00-TL 1.420,20-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 12: 30
C1 20 124 Konut (84m2) 2019-690 1.315,00-TL 1.420,20-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 13: 00
C1 21 127 Konut (84m2) 2019-691 1.315,00-TL 1.420,20-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 13: 10
C1 21 130 Konut (84m2) 2019-692 1.315,00-TL 1.420,20-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 13: 20
C1 22 133 Konut (84m2) 2019-693 1.315,00-TL 1.420,20-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 13: 30
C1 22 136 Konut (84m2) 2019-694 1.315,00-TL 1.420,20-TL 250,00-TL 17.12.2019 / 13: 40

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
Gerçek Kişiler
1.Nüfus Cüzdan Sureti. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan Sureti)
2. Kanuni İkametgâh Belgesi.
3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)
4. Şartname alındı Makbuzu.
5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.
6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
7. Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.
8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan.

Tüzel Kişilerden
1. Şirket yetkilisi olduğuna dair Yetki Belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.
2. Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.
3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)
4. Şartname alındı Makbuzu.
5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.
6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
7.Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.
8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan.

İstenilen tüm belgeler, aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İstekliler istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile isteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İLAN OLUNUR