Yazdır
ANTALYA 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Konyaaltı'nda 3+1 daire icradan satılıktır

ANTALYA 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037088
Şehir : Antalya / Konyaaltı
Semt-Mahalle : SİTELER MAH. / ARAPSUYU
Oda Sayısı : 3+1
: 118
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/2056 ESAS
Muhammen Bedeli
:
350,000 TL
Birinci Satış Günü
:
11.09.2019 15:15
İkinci Satış Günü
:
09.10.2019 15:15
Satış Yeri
:
Antalya Adalet Sarayı, Zemin Kat, Hukuk Bloğu, 7. İcra Müdürlüğü önü (koridor) -ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ANTALYA
7. İCRA DAİRESİ

2019/2056 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN :
TAPU KAYDI: Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Siteler Mah. 4262 ada 1 numaralı parsel O blok 16 Nolu bağımsız bölümün 19.300 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde, 7. katta yer aldığı, 120/39840 arsa paylı, mesken vasıflı olduğu tapuda borçlu Ankars İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti adına tam hisseli ve kat irtifaklı olduğu anlaşılmıştır.
İMAR DURUMU:Dosya içinde bulunan Konyaaltı Belediyesi imar paftasında, Siteler Mahallesi 4262 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planları içerisinde konut alanında Emsal 1,20, ayrık nizam 8 kat şematik yan bahçe çekme mesafesi 3 m ön bahçe mesafesi 5 m yapılaşma şartlarına sahiptir.
ÇEVRE VE KONUMU: Satışa konu olan Antalya ili Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisindeki 4262 ada 1 numaralı parsel, : Siteler Mahallesi, 1350. sokak, Fazilet Sitesi O blok No:5/16, Konyaaltı/Antalya adresinde bulunan taşınmazdır. Parselin konumu, taşınmazın dıştan ve içten görünümleri aşağıda resimlerde gösterilmiştir. 4262 ada 1 parseldeki taşınmaz kuş uçuşu Fatih Polis Merkezinin 100 mt kuzeyindedir. Yakınında Leyla Kahraman Ortaokulu, Hacı Mehmet Aktaş Cami bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. (su,kanalizasyon,yol). Bölgede taşınmazla benzer niteliklere sahip meskenlerin kullanımı hakimdir.
POSTA ADRESİ : Siteler Mahallesi, 1350. sokak, Fazilet Sitesi O blok No:5/16, Konyaaltı/Antalya adresinde kayıtlıdır.
ÖZELLİKLERİ :Satışa konu taşınmaz Siteler Mahallesi, 1350. sokak, Fazilet Sitesi O blok No:5/16, Konyaaltı/Antalya adresinde kayıtlı 19.300 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde ayrık nizam binada yer almaktadır. Söz konusu bina, bodrum kat + zemin kat, 7 normal kattan oluşmaktadır. Bina dış cephesi sıvalı ve boyalı dış kapısı ferforje demir doğramadan yapılmıştır. Konyaaltı Tapu Sicil Müdürlüğü Arşivinde yapılan araştırmalarda taşınmaza ait 09.03.2006 tarih ve 064/06 nolu yapı ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiştir.
16 nolu bağımsız bölüm bina girişinin zemin kattan sağlandığı binada 7. Ve son katta apartman girişine göre sol tarafta kuzey-güney-batı cephelidir. Taşınmazın Konyaaltı Belediyesi Tapu Sicil Müdürlüğündeki ruhsatlı projesinde yapılan ölçümde brüt alanı 118 m2 dir. 16 nolu bağımsız bölüm 3 oda, 1 salon, banyo, mutfak, wc, antre, hol, 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Salon ve oda tabanları laminant parke, duvarları plastik boya ile boyalıdır. Islak zeminlerin tabanları ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfak zeminleri seramik, tezgah arası duvar seramik kaplıdır. Mutfakta MDF lam dolaplar, mermerit tezgah vardır. Banyoda ayaklı lavabo, duşkabini ve klozet bulunmaktadır. Taşınmazın daire kapısı çelik, iç kapılar panel kapıdır. Pencere doğramaları Pvc dir. Panjur vardır. Balkon korkulukları ferforje demir doğramadır.
Kıymeti : 350.000,00 TL KDV Oranı : %1 Hissesi: Tam
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 09/10/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : Antalya Adalet Sarayı, Zemin Kat, Hukuk Bloğu,7.İcra Müdürlüğü önü (koridor) -ANTALYA
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2056 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/08/2019