Yazdır
ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Konyaaltı'nda 2+1 daire icradan satılıktır

ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960361
Şehir : Antalya / Konyaaltı
Semt-Mahalle : HURMA MAH. / LİMAN
Oda Sayısı : 2+1
: 80
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA HİLAL 09.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/14698 ESAS
Muhammen Bedeli
:
320,000 TL
Birinci Satış Günü
:
03.05.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
29.05.2019 11:00
Satış Yeri
:
Antalya Adalet Sarayı 1. Kat 9, 10, 11 ve 12 . İcra Müdürlükleri İhale Salonu Meltem Mahallesi /Muratpaşa /Antalya

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ANTALYA
9. İCRA DAİRESİ

2018/14698 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : SATIŞI YAPILACAK İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TAPU KAYDINA GÖRE BİLGİLERİ :Antalya ili Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 8804 ada 8 parsel sayılı ,190/18783 cilt/ sayfa,zemin tipi kat irtifakı ,ana taşınmaz yüz ölçümü 3.489,00 m² , Ana taşınmaz niteliği arsa , B blok 2. kat 13 nolu bağımsız bölüm , bağımsız bölüm niteliği mesken , arsa pay / payda 60/3489 borçlu adına 1/1 tam hisseli taşınmaz
BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE :
GAYRİMENKULUN POSTA ADRESİ : Konyaaltı Hurma Mahallesi 249 .Sokak Kantare Konutları Sitesi Bina No :49/B blok 3.Kat (Tapuda 2.Kat) D.No : 13 Antalya
İMAR DURUMU : Satışa konu taşınmazın üzerinde bulunduğu arsa vasfındaki taşınmaz Konyaaltı Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmazın da üzerinde bulunduğu arsa 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 4 Kat Taks 020 , Kaks 0.80 konut imarlı arsadır.Ana taşınmaz üzerinde 25.03.2011 Tarih ve 45 Nolu Yapı Ruhsatlı kat irtifakı kurulmuştur.
YERİ VE ÇEVRE ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina şehrin genelde konut imar ağırlıklı bölgelerinden olan Hurma Mahallesinde 249.Sokak ile 295.Sokak kesişiminde bulunmaktadır. Hurma Mahallesinde yapılaşma tamamlanmış olup, alt yapı hizmetlerinden yol,su,elk, kanal mevcuttur, taşınmaza toplu ve özel ulaşım imkanlarıyla rahatlıkla ulaşılmaktadır. Yakın mesafede Okul,Park, Alışveriş merkezi gibi sosyal donatı alanları bulunmaktadır.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ÖZELLİKLERİ İLE TAKDİR EDİLEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmazın da bulunduğu bina betonarme karkas inşaat sisteminde 2 Bodrum + zemin + 3 Katlı olup, asansörlü kapalı , açık otoparklı yüzme havuzlu ,site içerisindeki 5 - 7 Yıllık binadır. Satışa konu daire binanın 2.Katında bulunmakta olup güney - batı istikametine cepheli konumda projesine göre 2 oda ,1 Salon, antre ,mutfak, banyo - lavabo - wc ve 2 Balkon mahallerinden oluşmaktadır.Taşınmaz sıvalı, saten boyalı ,alçıpan asma tavan, taban kaplamalar seramik ve ahşap lamine parke kaplı, ahşap presli panel iç kapılar, pvc ısıcamlı pencereler ,ıslak hacimler seramik , mutfak dolaplı vestiyerli projesinde brüt 80 m2 mesken vasfında taşınmazdır. Yukarıda açıklanan tüm etkenler ile taşınmazın mevki halihazır ve imar durumu göz önüne alındığında arsa payı dahil olmak üzere Bilirkişi Tarafından tamamı toplam yalnız; 320.000.00-TL (Yalnız ÜçyüzyirmibinTürklirası) takdir edilmiş olup be değer aynı zamanda satış muhammen değeridir.
Yüzölçümü : 3.489,00 m2
Arsa Payı : 60/3489
Kıymeti : 320.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyamız alacaklısı bankanın ipoteği
1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Antalya Adalet Sarayı 1. Kat 9, 10, 11 ve 12 . İcra Müdürlükleri İhale Salonu Meltem Mahallesi /Muratpaşa /Antalya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu satış saatinden önce vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale Damga vergisi KDV,1/2 tapu harcı ile teslim ve tescil masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler (Alacaklarırehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) ile satıcıya ait olan ½ tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/14698 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/03/2019