Yazdır
ANTALYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Kepez'de 3+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

ANTALYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00906404
Şehir : Antalya / Kepez
Semt-Mahalle : SÜTÇÜLER MAH. / SÜTÇÜLER
Oda Sayısı : 3+1
: 111
Bulunduğu Kat : 1
Binadaki Kat Sayısı : 6
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/11806 ESAS
Muhammen Bedeli
:
200,000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.01.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
27.02.2019 14:30
Satış Yeri
:
4. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ANTALYA
4. İCRA DAİRESİ

2015/11806 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Kepez İlçe, 26786 Ada, 5 Parsel, SÜTÇÜLER Mahalle/Köy, 5 Nolu Bağımsız Bölüm 1.) SÜTÇÜLER MAHALLESİ 26786 ADA 5 NOLU PARSEL
( ONBAŞI SİTESİ A.BLOK APARTMANINDAKİ 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM )
Bu Bağımsız Bölüm:Hüsnü Karakaş Mahallesi, 3588.Sokak, No : 6 Adresindeki Onbaşı Sitesi A.Blok Apartmanının olduğu yerdir. 3588.nolu sokağın ( kuzeyinde ) üzerinde bulunmaktadır. Doğusunda Kırçiçeği Caddesi vardır. Kırçiçeği Caddesine mesafesi yaklaşık 500mt dir. Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Ulaşımı kolaydır.
ONBAŞI SİTESİ A.BLOK APARTMANINDAKİ 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN VASIF VE ÖZELLİKLERİ.
5 Nolu Bağımsız Bölüm:Antalya İli, Kepez İlçesi, Sütçüler Mahallesi26786 Ada, 5 nolu parsel üzerinde betonarme karkas yapı tarzında, zemin kat + 5 normal kat olarak inşa edilmiş,Onbaşı Sitesi A.Blok Apartmanının, 1.Katında, Kuzey Güney Doğu Cepheli Bir Dairedir. Meskendir. 111 m2 Alana Sahiptir. ( 5 nolu bağımsız bölümün alanı ilgili belediyesindeki ?Kepez Belediyesindeki? Ruhsata Esas Mimari Projeden Alındı. ) İçinde:1 Salon, 3 Oda, Mutfak, Hol, Koridor, Banyo ve WC bölümü ile 2 adet balkonu olduğu,
Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Yer aldığı apartmanda asansör vardır. Elektrik ve su tesisatlıdır.
Adresi : Hüsnü Karakaş Mahallesi, 3588.Sokak, No : 6 AdresindekiONBAŞI SİTESİ A.BLOK APARTMANININ Olduğu Yerdir.
Yüzölçümü : 4.753,00 m2
Arsa Payı : 111/4753
İmar Durumu : Dosya İçinde Bulunan Antalya Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 10.05.2016 Tarih ve 2111 / E.1237 sayılı cevabi yazısının ekinde gönderilen imar çapına göreAntalya İli, Kepez İlçesi, Sütçüler Mahallesi, 26786 Ada, 5 nolu parsel, Ayrık Nizam, TAKS : 0.40 / KAKS : 0.60 Emsalli, Kat Adedi 7, Saçak Seviyesi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.Yol ve Komşu Mesafesi 10.00 / 5.00 / 5.00 / 5.00mt dir.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/01/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 27/02/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : 4. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Kepez İlçe, 7165 Ada, 8 Parsel, FABRİKALAR Mahalle/Köy, 7 Nolu Bağımsız Bölüm .) FABRİKALAR MAHALLESİ 7165 ADA 8 NOLU PARSEL
( UFUK & ESER APARTMANINDAKİ 7 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM )
Doğusunda Kaan Turan İlköğretim Okulu vardır. Batısında Asat Hizmet binası vardır. Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Ulaşımı kolaydır.
UFUK & ESER APARTMANINDAKİ 7 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN VASIF VE ÖZELLİKLERİ.
Satışa Konu 7 Nolu Bağımsız Bölüm:Antalya İli, Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi7165 Ada, 8 nolu parsel üzerinde, betonarme karkas yapı tarzında, zemin kat + 3 normal kat olarak inşa edilmiş, Ufuk & Eser Apartmanının, 3.Katında,Kuzey ? Güney ? Doğu Cepheli Dubleks Bir Dairedir. Meskendir.( Dubleks Kısmı Dahil ) 107m2 + 15m2 = Brüt 122m2 Net 101m2 Alana Sahiptir.
Alt Katta:1 Salon, 3 Oda, Mutfak, Hol, Koridor, Banyo ve WC bölümü ile, 2 adet balkonu vardır. Alt katın İç ve dış duvarları sıvalı ve boyalıdır. Salon ve oda tabanları laminant kaplıdır.Duvarları duvar kağıdı kaplıdır. Odaların tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. Salonun tavan köşelerinde kartonpiyer ve spot ışıklandırma vardır. İç kapılar panel kapıdır. Pencereler ve balkon kapıları pvc doğramadır. Islak zeminler seramik kaplıdır. Hol ve koridor tabanı seramik kaplıdır. Duvarları duvar kağıdı kaplıdır. Tavan köşelerinde kartonpiyer ve spot ışıklandırma vardır.Mutfak tezgahı mermer olup tezgah altında ve üstünde mdf mutfak dolapları vardır.Mutfak balkonuna katlanır cam balkon sistemi yapılmıştır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Yer aldığı apartmanda asansör vardır. Elektrik ve su tesisatlıdır. Alt Kattan ( Üst Kata ) Dubleks Kısmına Ahşap Merdivenle Çıkılmaktadır.
Üst Katta ( Dubleks Kısmında ):Hol, 2 Oda, Banyo + WC Bölümü İle, Teras Kısmı Vardır. Üst katın iç ve dış duvarları sıvalı ve boyalıdır. Oda tabanları laminant kaplıdır. Tavan ve duvarları saten boyadır.Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. İç kapılar panel kapıdır. Pencereler ve teras kapısı pvc doğramadırHol tabanı seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları saten boyadır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır.Islak zeminler seramik kaplıdır. Elektrik ve su tesisatlıdır. TAPUDA 568m2 Lik Arsada 84 / 568 Arsa Paylı Kat İrtifaklı( Tapu Kaydına Göre 2.Kat + Çatı Katta ) 7 nolu bağımsız bölüm DUBLEKS MESKEN olarak tescillidir.
Adresi : Bu Bağımsız Bölüm:Fabrikalar Mahallesi, 3056.Sokak, No : 11 Adresindeki Ufuk & Eser Apartmanının olduğu yerdir. 3056.nolu sokağın ( doğusunda ) üzerinde bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 568,00 m2
Arsa Payı : 84/568
İmar Durumu : Dosya İçinde Bulunan Antalya Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 10.05.2016 Tarih ve 2112 / E.12137 sayılı cevabi yazısının ekinde gönderilen imar çapına göreAntalya İli, Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi, 7165 Ada, 8 nolu parselAyrık Nizam, TAKS : 0.30 / KAKS : 0.75 Emsalli, Kat Adedi 3, Saçak Seviyesi 11.50mt Yol ve Komşu Mesafesi 5.00 / 3.00 / 3.00mt dir.
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/01/2019 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 27/02/2019 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : 4. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA
---------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/11806 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/11/2018