Yazdır

T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2019/1902 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, 2045 Ada, 2 Parsel, Mevlana Mahalle/köy, C Blok 6. Kat 45 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın Borçlu Adına İsabet Eden Tam Hissesi Satışa Çıkarılmış Olup,Taşınmazın Yeri ve Çevre Özellikleri :.Bölgenin her türlü altyapı hizmeti Ankara Büyük Şehir Belediyesi ile İlçe belediyesi tarafından karşılanmaktadır..Sincan İlçesi Mevlana Mahallesi yerleşim sınırları içerisinde yer almaktadır..Bölgede ulaşım toplu taşıma araçları vasıtasıyla sürekli olarak sağlanmaktadır..Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölge; çeşitli alışveriş merkezleri, sosyal donatı, eğitim ve ibadet alanlarına yakın olması nedeniyle ilçe halkının tercih ettiği bölgeler arasındadır. .Değerleme konusu taşınmazın yer aldığı 2045 ada 2 parselin bulunduğu adanın, kuzeyi Ahmet Andiçen Caddesi, güneyi 430. Sokak, ve doğusu 443. Cadde ile çevrilidir. Törekent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Osman Ünyazıcı İlkokulu,Süleyman Demirel Anadolu Lisesine vb yerlere yürüme mesafesindedir..Bölgenin doğalgaz dahi teknik altyapı çalışmaları tamamlanmıştır..Bölge geçmişten bu yana ikamet ve yatırım amaçlı orta gelir grubu tarafından tercih edilmektedir. Ana Taşınmaz :Ana taşınmazın betonarme yapı plak kiriş döşemeli,tuğla kullanım malzemeli kaba inşaatının yapıldığı inşaatın tamamlanmadığı anlaşılmaktadır.. İnşaat toplam bodrum +Zemin+ 12 katlıdır. Yapı yüksekliği 37,70 metre olupyapı gurubu 4/A sınıfıdır.. Zemin katta 8 mesken olmak üzereher kat'da 8 mesken toplam 104 meskenden oluşmaktadır.. Sığınak, otopark, yangın merdiveni, asansör, su deposu, kapıcı dairesi yapılı değildir..Doğalgaz, yangın tesisatı, elektrik, su, kalorifertesisatı,kaan dairesi yapılı değildir. C Blok45 Bağımız Bölüm Nolu Taşınmazların İnşaat Seviyesi ve Özellikleri:C.Blok 6. Katta bulunan 45 bağımsız bölüm nolu taşınmazınkaba inşaatının yapıldığı ancak aradan geçen uzun süre nedeniyle tuğlaların dış cephesinin sıvanmadığından yağmur,rüzgar gibi dış etkenlenden kaynaklı yıpranma kaybına uğradığı tespit edilmiştir.Aşağıdaki inşaat seviye tablosundan anlaşılacağı üzere her iki bağımsız bölümünde %47 oranında inşaatın tamamlandığı anlaşılmaktadır. 4+1 olarak yapımına başlanmıştır.Ankara ili, Sincan ilçesi, Mevlana mahallesi, 2045 ada 2 parsel, C blok, 6. Kat 45 bağımsız bölüm nolu taşınmazın 13.898,00 m2 yüz ölçümüne sahip tarla vasfındaki ana taşınmaz üzerinde 1/312 arsa paylı, konut nitelikli taşınmazın S.S. Çanko Konut Yapı Kooperatifi C blok, 6. kat, 45. bağımsız bölüm nolu Mevlana mahallesi, 443. Cadde, C blok 6. Kat.D:45 Sincan-Ankara adresinde yerinde yapılan incelemeye istinaden ;Taşınmaz inşaatının (natamam) %47 seviyesinde olması, inşaata başlama tarihinin 18.06.1999 tarihi olması, yağmur rüzgar gibi etkenlerden gözönünde bulundurularak değer hesaplamasında %20 amortisman payı düşülmüştür. emsallerinin alım-satım serbest piyasa rayiçleri, günümüz ekonomik koşulları doğrultusunda değerine etkiedebilecek olumlu-olumsuz tüm etkenler dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır.
Adresi : Mevlana Mah. 2045 Ada 2 Parsel Ss Çanko Konut Yapı Kooperatifi C Blok 6. Kat No 45 Sincan / Ankara
Yüzölçümü : 13.898 m2
Arsa Payı : 1/312
İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 70.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tek Genel Müdürlüğü lehine 12/09/1984 tarihli 33820 m2 lik sahada daimi irtifak hakkı şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 24/12/2019 günü 10:50 - 10:53 arası
2. Satış Günü : 21/01/2020 günü 10:50 - 10:53 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, 2045 Ada, 2 Parsel, Mevlana Mahalle/köy, C Blok 2. Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın Borçlu Adına İsabet Eden Tam Hissesi Satışa Çıkarılmış Olup, Taşınmazın Yeri ve Çevre Özellikleri :.Bölgenin her türlü altyapı hizmeti Ankara Büyük Şehir Belediyesi ile İlçe belediyesi tarafından karşılanmaktadır..Sincan İlçesi Mevlana Mahallesi yerleşim sınırları içerisinde yer almaktadır..Bölgede ulaşım toplu taşıma araçları vasıtasıyla sürekli olarak sağlanmaktadır..Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölge; çeşitli alışveriş merkezleri, sosyal donatı, eğitim ve ibadet alanlarına yakın olması nedeniyle ilçe halkının tercih ettiği bölgeler arasındadır. .Değerleme konusu taşınmazın yer aldığı 2045 ada 2 parselin bulunduğu adanın, kuzeyi Ahmet Andiçen Caddesi, güneyi 430. Sokak, ve doğusu 443. Cadde ile çevrilidir. Törekent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Osman Ünyazıcı İlkokulu,Süleyman Demirel Anadolu Lisesine vb yerlere yürüme mesafesindedir. Bölgenin doğalgaz dahi teknik altyapı çalışmaları tamamlanmıştır..Bölge geçmişten bu yana ikamet ve yatırım amaçlı orta gelir grubu tarafından tercih edilmektedir. Ana Taşınmaz :Ana taşınmazın betonarme yapı plak kiriş döşemeli,tuğla kullanım malzemeli kaba inşaatının yapıldığı inşaatın tamamlanmadığı anlaşılmaktadır.. İnşaat toplam bodrum +Zemin+ 12 katlıdır. Yapı yüksekliği 37,70 metre olupyapı gurubu 4/A sınıfıdır. Zemin katta 8 mesken olmak üzereher kat?da 8 mesken toplam 104 meskenden oluşmaktadır. Sığınak, otopark, yangın merdiveni, asansör, su deposu, kapıcı dairesi yapılı değildir.Doğalgaz, yangın tesisatı, elektrik, su, kalorifertesisatı,kaan dairesi yapılı değildir.
C.Blok 2. Katta bulunan 11 bağımsız bölüm nolu taşınmazınkaba inşaatının yapıldığı ancak aradan geçen uzun süre nedeniyle tuğlaların dış cephesinin sıvanmadığından yağmur,rüzgar gibi dış etkenlenden kaynaklı yıpranma kaybına uğradığı tespit edilmiştir.i bağımsız bölümünde %47 oranında inşaatın tamamlandığıanlaşılmaktadır.4+1 olarak yapımına başlanmıştır.Ankara ili, Sincan ilçesi, Mevlana mahallesi, 2045 ada 2 parsel, C blok, 2.kat, 11. bağımsız bölüm nolu13.898,00 m2yüzölçümüne sahip tarla vasfındaki ana taşınmaz üzerinde 1/312 arsa paylı, konut nitelikli taşınmazın Mevlanamahallesi, 443. Cadde, S.S. Çanko Konut Yapı Kooperatifi,C blok 2. Kat.D:11 Sincan-Ankara adresindeyerinde yapılan incelemeye istinaden; Taşınmaz inşaatının (natamam) %47 seviyesinde olması, inşaata başlama tarihinin18.06.1999 tarihi olması, yağmur rüzgar gibi etkenlerden gözönünde bulundurularak değer hesaplamasında %20 amortisman payı düşülmüştür. emsallerinin alım-satım serbest piyasa rayiçleri, günümüz ekonomik koşulları doğrultusundadeğerine etkiedebilecek olumlu-olumsuz tüm etkenler dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır.
Adresi : Mevlana Mah. 443. Cad. Ss. Çanko Konut Yapı Kooperatifi C Blok 2. Kat No 11 Sincan / Ankara
Yüzölçümü : 13.898 m2
Arsa Payı : 1/312
İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 70.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tek Genel Müdürlüğü lehine 12/09/1984 tarihli 33820 m2 lik sahada daimi irtifak hakkı şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 24/12/2019 günü 11:00 - 11:03 arası
2. Satış Günü : 21/01/2020 günü 11:00 - 11:03 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1902 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.