Yazdır

T.C.
ANKARA
18. İCRA DAİRESİ
2019/8617 ESAS

TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri :
Ankara İl, Mamak İlçe, 36364 Ada, 17 Parsel, MUTLU Mahalle/Köy, 1.Kat, 6 No'lu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın adresi Mutlu Mah. 459.Sk. Özdemir Ap. No:4/6 Mamak/Ankara'dır. Ana bina 1 bodrum, Zemin ve 4 normal kattan oluşmaktadır. Sahanlıklar ve merdiven yan duvarları h=1,10m mermer kaplıdır. Caddeye cephelidir. Satışa konu meskenin giriş kapısı çelik kapıdır. 3 oda, salon, antre, hol, mutfak, banyo, wc ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. mutfakla irtibatlı balkon tadilatla kapatılarak mutfak kullanım alanına dahil edilmiştir. Tavanlarda kartonpiyer mevcut olup odalarda saten boyalıdır. Salon, holler ve oda zeminleri laminat parke ile kaplıdır. İç kapıları panel doğrama olup, pencere doğramaları ısı yalıtımlı PVC'den imal edilmiştir. Mesken kombi sistem ısıtmalı ve doğal gazlıdır. Balkonlar hariç 95,80 m² alana sahiptir. Detaylı bilgi dosyadaki bilirkişi raporundan temin edilebilir.
Kıymeti : 182.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.İİK.'nun 206.maddesi, 6183 sayılı Kanunun 21.maddesi, Emlak Vergisi Kanununun 30/son maddesi hükümleri, 6 No'lu Emlak Vergisi Genel Tebliğ ile 14/06/2018 tarih ve 30451 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğin 3.maddesine göre emlak vergisi hakkında devreden ve devralan müteselsil sorumlu tutulabilecektir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8617 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, İşbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİK. m.127) ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.