Yazdır

T.C.
ANKARA
13. İCRA DAİRESİ
2019/3970 ESAS
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydı:Ankara İli Altındağ İlçesi Güneşevler Mah.ada no:22034,parsel no:2 ana taşınmaz yüzölçümü:962,22m²,ana taşınmaz niteliği:Apartman-Beton,arsa payı.3601/96222, 2.bodrum kat,1 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğinde taşınmaz.Eklenti bilgisi:Sistem no:945890,Tip:Kömürlük
Özellikleri :Ana bina ve özellikleri:141.Caddeden ayrılan 179.Sokak üzerinde ara parsel olup,parsel üzerinde Pınar Apartmanı adlı ve 3 kapı numaralı bina olarak yer almakta,bina ön cephesinde 10 adet açık otopark bulunmaktadır.Bina,betonarme,ayrık nizamlı,3 adet bodrum kat,zemin kat ile 3 normal katlı olup;3.bodrum katlarında;ortak mahaller,2.bodrum katında;2 adet daire,kapıcı dairesi ile kömürlükler,1.bodrum katında;3 adet daire,zemin katında;bina girişi holü ile 4 adet daire,diğer katlarda 4'er daire bulunmakta olup,binada toplam 21 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Bina; ön cephesi kabuk sıvalı,diğer cepheler hazır sıvalı ve su bazlı boyalı,çatısı ahşap kırma çatı ve kiremit kaplamalı olup,bina giriş kapısı fertorje demir doğrama kapı ile ahşap doğrama çarpma rüzgarlık kapısı bulunmakta,giriş hol zemini mermer kaplama,duvarların 1,20 metresi mermer kaplama,duvarların kalan yüzeyi sıvalı ve desen boyalı,tavanı sıvalı ve tavan boyalı olarak yapılı bulunmaktadır.Bina normal merdivenli olup,merdiveni mermer kaplama,duvarların 1,20 metresi mermer kaplama,duvarların kalan yüzeyi ile tavanı sıvalı ve boyalı,korkulukları demir profil taşıyıcılı ve küpeşteli olarak yapılı bulunmaktadır.Bina,normal malzeme ve normal işçilikle yapılı olup,11-15 yaş gurubunda,3/B sınıfı yapı gurubuna girmekte olup,çevresinin yol,banket,yeşil alan gibi alt yapı hizmetleri yapılmış,konut kullanımlı yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır.Satışı yapılacak taşınmazın özellekleri: Binanın 2.bodrum katında, doğu cephesinde kuranglez penceresi bulunmakta,diğer cepheleri Güney ile Batı'ya bakmakta olup,1 kapı numarasıyla yer almaktadır.Mesken,giriş kapısı ahşap tablalı çelik kapılı olup,fiili durum itibariyle;antre,wc,salon,3 oda,banyo ve 1 balkon mahallerinden oluşmaktadır.Mesken,antre mahal zemini seramik kaplama,duvarları sıvalı ve desen boyalı,tavanı sıvalı tavan boyalı ve kartonpiyer süslemeli olarak yapılı bulunmaktadır.Mesken,wc mahal zemini ile duvarları seramik kaplama,tavanı sıvalı ve badanalı olup,wc mahallinde alaturka tuvalet taşı,bas tertibatı ile lavabo bulunmaktadır.Mesken,salon ile 3 oda zeminleri laminant parke kaplama,duvarları sıvalı ve desen boyalı,tavanları sıvalı tavan boyalı ve kartonpiyer süslemeli olarak yapılı bulunmaktadır.Mesken,banyo zemini ile duvarları seramik kaplama,tavanı sıvalı ve badanalı olup,banyoda ayaklı lavabo,klozet ile duş bataryası bulunmaktadır.Mesken,balkon mahal zemini seramik kaplama,parapet ve üzeri demir profil korkuluklu olup,açık balkon olarak yapılı bulunmakadır. Mesken iç kapıları Amerikan panel kapı,pencereleri ahşap doğramalı,cilalı ve ısı camlı olarak yapılı bulunmaktadır.Meskenin net faydalı alanı balkon dahil dahil 92m² olarak ölçülmüştür.Meskende kat kaloriferi kombi ile ısınma sağlamakta,boş olarak bekletilmekte olup,elektrik,su,doğalgaz,telefon,kanalizasyon ve otobüs gibi hizmetlerden faydalanmaktadır.İş bu özellikler dosyadaki 25/09/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Adresi :Güneşevler (Gülpınar)Mah.179.Sokak Pınar Apartmanı No:3/1 Altındağ/Ankara
Yüzölçümü : 92 m² net faydalı bolkan dahil alanı olup, taşınmaz ana yüzölçümü :962,22m² dir.
Arsa Payı : 3601/96222
İmar Durumu :Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Konut alanı olarak ayrıldığı,yapılaşma koşullarının ayrık nizam Emsal:1.60 Hmax:12,50 olarak belirlendiği hususları tespit edilmiştir.İmar durumu(1 Sayfa) dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 230.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Farklı dosyalardan hacizler mevcut olup,tapu kaydı dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 11/05/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 15/06/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3970 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.