Yazdır
ANKARA 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Altındağ'da 3+1 daire icradan satılıktır

ANKARA 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155023
Şehir : Ankara / Altındağ
Semt-Mahalle : GÜNEŞEVLER MAH. / HASKÖY
Oda Sayısı : 3+1
: 92
Bina Yaşı : 11-15 Arası
Bulunduğu Kat : Bodrum Katı
Binadaki Kat Sayısı : 7
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/3970 ESAS
Muhammen Bedeli
:
230,000 TL
Birinci Satış Günü
:
11.05.2020 10:40
İkinci Satış Günü
:
15.06.2020 10:40
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ANKARA
13. İCRA DAİRESİ
2019/3970 ESAS
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydı:Ankara İli Altındağ İlçesi Güneşevler Mah.ada no:22034,parsel no:2 ana taşınmaz yüzölçümü:962,22m²,ana taşınmaz niteliği:Apartman-Beton,arsa payı.3601/96222, 2.bodrum kat,1 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğinde taşınmaz.Eklenti bilgisi:Sistem no:945890,Tip:Kömürlük
Özellikleri :Ana bina ve özellikleri:141.Caddeden ayrılan 179.Sokak üzerinde ara parsel olup,parsel üzerinde Pınar Apartmanı adlı ve 3 kapı numaralı bina olarak yer almakta,bina ön cephesinde 10 adet açık otopark bulunmaktadır.Bina,betonarme,ayrık nizamlı,3 adet bodrum kat,zemin kat ile 3 normal katlı olup;3.bodrum katlarında;ortak mahaller,2.bodrum katında;2 adet daire,kapıcı dairesi ile kömürlükler,1.bodrum katında;3 adet daire,zemin katında;bina girişi holü ile 4 adet daire,diğer katlarda 4'er daire bulunmakta olup,binada toplam 21 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Bina; ön cephesi kabuk sıvalı,diğer cepheler hazır sıvalı ve su bazlı boyalı,çatısı ahşap kırma çatı ve kiremit kaplamalı olup,bina giriş kapısı fertorje demir doğrama kapı ile ahşap doğrama çarpma rüzgarlık kapısı bulunmakta,giriş hol zemini mermer kaplama,duvarların 1,20 metresi mermer kaplama,duvarların kalan yüzeyi sıvalı ve desen boyalı,tavanı sıvalı ve tavan boyalı olarak yapılı bulunmaktadır.Bina normal merdivenli olup,merdiveni mermer kaplama,duvarların 1,20 metresi mermer kaplama,duvarların kalan yüzeyi ile tavanı sıvalı ve boyalı,korkulukları demir profil taşıyıcılı ve küpeşteli olarak yapılı bulunmaktadır.Bina,normal malzeme ve normal işçilikle yapılı olup,11-15 yaş gurubunda,3/B sınıfı yapı gurubuna girmekte olup,çevresinin yol,banket,yeşil alan gibi alt yapı hizmetleri yapılmış,konut kullanımlı yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır.Satışı yapılacak taşınmazın özellekleri: Binanın 2.bodrum katında, doğu cephesinde kuranglez penceresi bulunmakta,diğer cepheleri Güney ile Batı'ya bakmakta olup,1 kapı numarasıyla yer almaktadır.Mesken,giriş kapısı ahşap tablalı çelik kapılı olup,fiili durum itibariyle;antre,wc,salon,3 oda,banyo ve 1 balkon mahallerinden oluşmaktadır.Mesken,antre mahal zemini seramik kaplama,duvarları sıvalı ve desen boyalı,tavanı sıvalı tavan boyalı ve kartonpiyer süslemeli olarak yapılı bulunmaktadır.Mesken,wc mahal zemini ile duvarları seramik kaplama,tavanı sıvalı ve badanalı olup,wc mahallinde alaturka tuvalet taşı,bas tertibatı ile lavabo bulunmaktadır.Mesken,salon ile 3 oda zeminleri laminant parke kaplama,duvarları sıvalı ve desen boyalı,tavanları sıvalı tavan boyalı ve kartonpiyer süslemeli olarak yapılı bulunmaktadır.Mesken,banyo zemini ile duvarları seramik kaplama,tavanı sıvalı ve badanalı olup,banyoda ayaklı lavabo,klozet ile duş bataryası bulunmaktadır.Mesken,balkon mahal zemini seramik kaplama,parapet ve üzeri demir profil korkuluklu olup,açık balkon olarak yapılı bulunmakadır. Mesken iç kapıları Amerikan panel kapı,pencereleri ahşap doğramalı,cilalı ve ısı camlı olarak yapılı bulunmaktadır.Meskenin net faydalı alanı balkon dahil dahil 92m² olarak ölçülmüştür.Meskende kat kaloriferi kombi ile ısınma sağlamakta,boş olarak bekletilmekte olup,elektrik,su,doğalgaz,telefon,kanalizasyon ve otobüs gibi hizmetlerden faydalanmaktadır.İş bu özellikler dosyadaki 25/09/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Adresi :Güneşevler (Gülpınar)Mah.179.Sokak Pınar Apartmanı No:3/1 Altındağ/Ankara
Yüzölçümü : 92 m² net faydalı bolkan dahil alanı olup, taşınmaz ana yüzölçümü :962,22m² dir.
Arsa Payı : 3601/96222
İmar Durumu :Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Konut alanı olarak ayrıldığı,yapılaşma koşullarının ayrık nizam Emsal:1.60 Hmax:12,50 olarak belirlendiği hususları tespit edilmiştir.İmar durumu(1 Sayfa) dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 230.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Farklı dosyalardan hacizler mevcut olup,tapu kaydı dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 11/05/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 15/06/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3970 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.