Yazdır

T.C.
ANKARA
9. İCRA DAİRESİ
2018/163 TLMT.
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Çinçin Mahallesi, 7024 Ada, 15 Parsel, 1. Kat 6 nolu Bağımsız Bölüm. Kapı numarası bulunmayan apartmanda 1. Kat 6 nolu bağımsız bölüm tapuda borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Bina altında ve arka kısmında açık otopark mevcuttur. Her türlü belediye hizmetinden faydalanır. Bina iskanı alınmamış olup, ikamet eden bulunmamaktadır. Bağımsız bölüm, 3 oda, mutfak, banyo,wc ve iki balkondan oluşur. Giriş kapısı çelik olup, kilidi ve gövdesi kırılmış, tahrip edilmiştir. İç kapıları pres kapı, pencereleri PVC ısıcamlıdır. Salon ve odaların zemin kaplaması yapılmamış, duvarlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta zemin döşemesi seramik, tezgahı mermerit, tezgah altı ve üstünde suntalam dolaplar vardır. Banyo zemini seramik, içinde armatür ve vitrifiyeler vardır. Asma tavan yapılmamış haldedir. Isınması doğalgazlı, kombili sistemdir. Kombi ve kalorifer petekleri takılmamıştır. Bağımsızın kullanım alanı 93 m² olarak ölçülmüştür. Balkonların alanı 10 m² olarak kullanım alanı içerisine dahil edilmiştir. Taşınmaza ilişkin diğer tüm bilgiler satış dosyasından edinilebilir. Taşınmazın satışı anında geçerli olan KDV oranının uygulanacağı ilanen tüm taraflara tebliğ olunur.
Adresi : Çin Çin Mah.697/4 Sok. Üzerinde Bulanan 31 Kapı Numaralı Örnek Apt. Solunda Bulunan Kapı Numarası Olmayan Apartmanda 1. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm.Merkez / ANKARA
Yüzölçümü : 573 m²
Arsa Payı : 430/5730
İmar Durumu : Tapu Kaydındaki gibi
Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 02/03/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 30/03/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/163 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Madde 127 – (Değişik: 2/7/2012-6352/30 md.) İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Hükmünün dosyamızdan uygulanacağı hususu tüm alakadarlara ihtaren tebliğ olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.