Yazdır

T.C.
SANDIKLI İCRA DAİRESİ
2017/438 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilirkişi raporunda Afyonkarahisar İl, Hocalar İlçe, 717 Parsel, HOCALAR/MERKEZ Mahalle/Köy, köyönü mevkii Mevkii, Ahşap ev Nolu Bağımsız Bölüm Afyonkarahisar ili, Hocalar ilçesi, Hocalar/Merkez Mahallesi, Köy önü mevkii,717 parsel nolu, 23,55 m2 yüzölçümlü, tapuda ahşap ev olarak kayıtlı taşınmaz ile 718 parsel nolu, 368,00 m2 yüzölçümlü,tapuda avlulu ahşap ev olarak kayıtlı taşınmazlar, ARALARINDA EKONOMİK BÜTÜNLÜK OLDUĞUNDAN DOLAYI, bu iki taşınmazın tam hisseleri BİRLİKTE satışa çıkartılmıştır.
-717 No’lu Parsel Taşınmaz ve Özellikleri :
Geçmişte , Hocalar İlçesi ' nin köy tüzel kişiliği vasfına sahip olduğu yıllarda , 717 no parsel arsa üzerinde ahşap kerpiç tarzda iki katlı bir yapı bulunduğu ve yıkıldığı anlaşılmış olup,
- 718 No’lu Parsel Taşınmaz ve Özellikleri : 718 parsel üzerindeki eski ahşap ev yıkılmış , boş arsa 717 no parsel arsa ile birleştirilerek ve aynı yapı ruhsatına binaen dört katlı betonarme karkas bina inşa edilmiştir. Binanın tamamı uzun zamandan beri boştur ve kullanılmamaktadır.Bina içerisinde mevcut dört ayrı meskende kalorifer tesisatlarının döşenerek alüminyum kalorifer peteklerinin montajlarının yapıldığı , ancak bodrumda var olması gereken kalorifer kazanının mevcut olmadığı , bu nedenle kalorifer ile ısıtmanın gerçekleştirilemediği , meskenlerin mevcut durum itibariyle soba ile ısıtılmaktadır. 718 Parsel numaralı arsa üzerinde mevcut olan dört katlı betonarme binanın arka cephesinde ve binaya bitişik nizamda bulunan kısmen metruk , kısmen de enkaz vaziyetinde olan iki ayrı yapı daha vardır. Bu yapılardan birincisi ; dört katlı apartman binasına bitişik nizamda bulunan , iki katlı , ahşap - kerpiç tarzda inşa edilmiş olan binadır. Zemin katı ahır - samanlık , üzerindeki birinci katı ise meskendir. Diğer yapı ise iki katlı ahşap kerpiç yapıya bitişik nizamda inşa edilmiş olan tek katlı ahır - samanlık binasıdır. Her iki binada da çökmeler , çok ağır düzeyde hasar ve deformasyonlar mevcuttur. Her iki yapı da metruk vaziyette olduğu gibi , büyük oranda enkaza dönüşmüş , bakım onarımları asla imkan dahilinde olmayan yapılar olduğu anlaşılmış olup,
717 ve 718 parsel numaralı arsaların üzerine inşa edilmiş olan betonarme karkas yapı ; bodrum kat , zemin kat , birinci normal kat ve ikinci normal kat olmak üzere toplam dört katlı bir yapıdır. Yapının üzerinde marsilya kiremit döşeli ahşap oturtma çatı mevcuttur. Birinci ve ikinci normal katlar mesken amaçlı inşa edilmiş olup , her bir katta iki ayrı mesken daire bulunmaktadır. İki normal katta toplam dört ayrı mesken daire mevcuttur. Zemin katta , yapının tam ortasında , binayı simetrik olarak iki eşit parçaya ayıran bir apartman giriş kapısı yer almaktadır. Demir doğrama malzemeden mamul olan bu kapıdan giriş yapıldıktan sonra bir hol üzerinde bir süre yürünür ve merdiven kovasına ulaşılır. Katlara çıkmak için bu merdiven kovası kullanılmaktadır. Binada asansör yoktur. Hatta asansör kovası da mevcut olmayıp , binada bir asansör yapımı asla planlanmamıştır. Merdiven kovasının zemin kat çıkışı hatalı inşa edildiği için üst katlara iniş çıkışlarda sıkıntı yaşanmaktadır. Betonarmenin kırılarak yeniden yapılması gerekmektedir. Tüm merdiven basamakları , rıhtları , sahanlıkları betonarme mozaik kaplamadır. Binanın dış kapı numarası 13 tür. Giriş kapısının sağında ve solunda , taban alanı olarak birbirlerine eşit olan , iki ayrı bağımsız bölüm şeklinde inşa edilmiş iki adet işyeri (ticarethane-dükkan ) vardır. Her iki dükkan da boştur ve kullanan hiç kimse yoktur. Bodrum kat yapı alanı içerisinde her bir işyeri için , dükkanların tam altında denk gelecek şekilde özel birer depoları vardır. İşyeri depolarının dışında kalorifer dairesi vb alanlar da bodrum katta yer almaktadır. Zemin katta yer alan işyeri dükkanların her biri 70,00m2 ile 75,00m2 arasında bir alan büyüklüğüne haizdir. Apartmanın ön ve arka cepheleri açık ve aydınlık olup , sağ ve sol yan cepheleri ise komşu parseller ile çevrilmiş kör cephelerdir. Binanın dış cephelerinde ısı yalıtım kaplaması yoktur. Sadece beton harçlı sıva üzeri boya - badana imalatı yapılmıştır. Dış cephe pencere doğramaları PVC esaslı plastik malzemeden imal edilmiştir. Binada elektrik tesisatı ile su sıhhi tesisatı mevcuttur. Tüm mesken daireler ve dükkanlar her an kullanılabilecek vaziyettedir. Ancak uzun zamandır boş kalmasından dolayı oluşan bakımsızlık nedeniyle mutlak surette bir masraf yapılması gerekecektir. Mesken daireler ve dükkanlar üzerinde hiçbir şekilde bağımsız bölüm numaralarını gösteren bir emareye , belirleyici bir levha , yazı vb unsura rastlanılmamıştır. Bu nedenle işbu rapor üzerindeki tanımlamalar bağımsız olarak yapılmıştır. Apartmanın sağ ve sol yanlarını tespit etmek için apartman giriş kapısı karşıya , bina önünden geçen yol ise arkaya alınacaktır. Bu şekilde sağ taraftaki dükkan ve mesken daireler ; sağ cenah dükkan ve daireler olarak tanımlanacaktır. Sol tarafta yer alan dükkan ve daireler ise sol cenah dükkan ve daireler olarak tanımlanacaktır. Binanın zemine oturduğu taban alanı büyüklüğü ; 14,00 m X 11,50 m = 161,00 m2 dir. Ön ve arka cephelerde yapılmış olan mimari diş yapılanmaları nedeniyle katlara ait alan büyüklüğü , taban alanı büyüklüğüne göre 4,00 m X 1,50 m = 6,00 m2 artış sağlamıştır. Bu nedenle hem bodrum kat alan büyüklüğü hem de zemin kat alan büyüklüğü 167,00 m2 ye ulaşmıştır. Birinci ve ikinci normal katlara ait alan büyüklüğü ise 175,00 m2 ye baliğ olmuştur. Bu artışta birinci ve ikinci normal katlarda imal edilen kapalı çıkmalar etkili olmuştur. Toplam yapı alanı büyüklüğü ise 684,00 m2 dir. Her bir mesken daire eşit yapı alanı büyüklüğüne sahip olup , 87,50 m2 dir. Sağ cenah dairelerin her biri iki oda , bir salon , mutfak , banyo ve tuvaletten müteşekkildir. Sol cenah dairelerin her biri üç oda , bir salon , mutfak , hol , banyo ve tuvaletten müteşekkildir. Sol cenah dairelerde bir fazla odanın bulunmasının sebebi ; arka cepheye bakan bir odanın ahşap sunta levhalar kullanılarak bölünmesi suretiyle iki oda elde edilmesidir. Dairelerin alan büyüklüğünde herhangi bir değişim yoktur. Mesken dairelerin giriş kapıları ahşap doğramadan imal edilmiştir. Dış cephe pencereleri ise PVC esaslı plastik doğramalardan imal edilmiştir.
Mesken dairelerin ıslak hacimler dışındaki tüm hacimlerinde taban döşemeleri , rendelenmiş ahşaptan mamul olan çakma kereste tabanıdır. Mutfak , banyo ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde yan duvarlar , tabandan itibaren yarısına kadar seramik fayans ile kaplanmıştır. Islak hacimlerin taban döşemeleri ise betonarme harçlı mozaik kaplamadır. Bunun dışında tüm tavanlar ve yan duvarlar , beton harçlı sıva ile sıvanmış ve plastik boya ile boyanmıştır. Hiçbir duvarda ya da tavanda , günümüz yapı imalatlarında sıkça görülen asma tavan , alçı pen sıva gibi herhangi bir imalat yoktur. 1995 li yıllarda sıkça görülen imalat kalemleri bu yapı üzerinde de görülebilmektedir. Mutfakta bir mermer tezgah vardır. Ancak mutfakta olması gereken ahşap mutfak dolapları yoktur. Pencerelerde ısı cam yoktur. Mesken dairelerin iç kapıları da ahşap doğramadan mamuldür. İki adet işyeri - dükkan ve dört adet mesken daire olmak üzere binanın tamamı aynı cins ve kalitede malzemeler kullanılarak , aynı kalitede işçilik ile inşa edilmiştir. İmalat değeri açısından söz konusu bağımsız bölümler arasında ciddi fark oluşturacak bir kalite değişikliği yoktur. Binanın tamamı 3B sınıfı yapı gurubuna dahildir. . Yapı ; gerek fiziki konum itibariyle , gerek imar uygulaması açısından ticaret alanı sınırları dahilinde bulunmakta olup , yoğun ticaret ve mesken yapılaşmasının bulunduğu bir noktada yer almaktadır. Belediye binasına , okullara , resmi binalara ve camilere yürüyüş mesafesindedir. Tüm alt yapı hizmetleri binanın önünden geçmektedir.
Adresi : Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Köyönü Mevkii, NO:13 Hocalar/Afyonkarahisar
Yüzölçümü : 717 Parsel : 23,55 m2 - 718 Parsel: 368 m2 : Toplam:391,55 m2
Arsa Payı : Her iki Parselde için tam
İmar Durumu : İmar Planı dahilinde bitişik nizam 4 kat
Kıymeti : 620.797,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/10/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 18/11/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Konferans Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/438 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.