Yazdır
SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ

Adapazarı Orta Mahalle'de 3+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112951
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Semt-Mahalle : ORTA MAH. / ADAPAZARI
Oda Sayısı : 3+1
: 109
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 09.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/102 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
239,472 TL
Birinci Satış Günü
:
24.02.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
24.03.2020 14:00
Satış Yeri
:
SAKARYA ADLİYESİ İCRA DAİRELER MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
SAKARYA
1. İCRA DAİRESİ


2019/102 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 597 Ada, 131 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz binanın Güney ve kuzey cephesine bakmaktadır. Bağımsız bölümün bünyesinde girişte hol, salon, mutfak, yatak odası,banyo ve iki adet de balkon mevcuttur. Hol, odaların, mutfak ve salonun döşemeleri laminat parke kaplı, duvarları alçı üzerine saten boyalı, tavanları ise tavan boyası ile boyanmıştır. Banyo mahalinde lavabolar, musluklar ve dolaplar takılıdır.Döşemeler ve duvarlar seramik kaplıdır.Binanın arka ve ön cephesine bakan zemin kat terası mevcut ve döşemeleri seramik kaplı, korkulukları tuğladan örülüdür. Mutfakta da tezgah altı ve üstü dolaplar, mermerit tezgah takılıdır.Mutfakın duvarlar alçı üzerine plastik boyalı, tavanlar ise tavan boyası ile boyanmıştır. Islak mahallerin duvarları ise seramik kaplıdır. Yapının dış cephesi ise çimento esaslı sıva üzerine plastik dış cephesi ile boyanmış ve mantolama mevcuttur. Yapının dış cephesinde ahşap görünümlü cephe kaplamaları ve prekast cephe kaplamaları kullanılmıştır. Meskenin pencereleri PVC esaslı doğrama, iç kapıları ahşap, mesken dış kapısı çeliktir. Yapı doğalgaz ısıtmalıdır.Söz konusu mahaller dikkate alındığında ve mimari proje göz önünde bulundurulduğunda Bağımsız Bölüm No:3?ün brüt inşaat alanı 109,50 m2 olarak ölçülmüştür. Bağımsız Bölüm No:3'ün tapu kaydına bakıldığında 2016 yılında projelendirildiği ve yönetim planının oluşturulduğu görülmüş, belirli bir mimari projesi, statik projesi, elektrik ve mekanik projelerinin olduğu görülmüştür. Yapıda yapılan incelemede taşıyıcı sisteminin betonarme kolon, , kiriş ve döşemelerden oluşan çerçeve taşıyıcı sisteminin olduğu görülmüştür. Yukarıda bahsedilen yapının bünyesindeki inşaat malzemeleri, yapının sadece meskenden meydana geldiği de dikkate alındığında en güncel olan 2018 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Cetveline göre 3B GRUBU Konutlar Sınıfında olduğu
İmar Durumu : “Konut Alanı”nda kalmakta, 3 kata kadar imar izinli ayrık nizam, TAKS: 0.35, KAKS: 1.05’dir. Arsa, konum ve mevkiisi itibariyle emlak alım satım taleplerinin yüksek derece olduğu bir alandadır. Arsanın geometrik şekli, yüz ölçümü, konum ve mevkiisi, imar durumu, imar planı, inşaat yapılabilme imkanı ve benzer özelliklere sahip,
Kıymeti : 239.472,23 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda mevcuttur.
1. Satış Günü : 24/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 24/03/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : SAKARYA ADLİYESİ İCRA DAİRELER MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 3946 Ada, 88 Parsel, ORTA Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz mimari proje ve yerinde yapılan tespitlere bakıldığında antre, hol, iki yatak odası, oturma odası, salon, mutfak, banyo WC+ LVB ve iki adet balkondan meydana gelmektedir. Salon, oturma odası, iki yatak odasın döşemeleri laminat parke, duvarları alçı üzerine plastik boyası, tavanlar tavan boyası; mutfak, hol, antre, döşemeleri seramik kaplı ve duvarları alçı üzerine plastik boyalı, tavanlar da tavan boyası ile boyalı; WC+LVB, banyo döşemeleri seramik kaplı, ıslak mahallerin duvarları da seramik kaplı, tavanları ise tavan boyalıdır. Pencereler PVC doğramalı, kapılar ahşap kapı, dış kapısı ise çelik kapıdır. Yapı doğalgaz ile ısıtılmaktadır. Söz konusu mahaller dikkate alındığında ve mimari proje göz önünde bulundurulduğunda ofis dairesi ve çatı katından oluşan Bağımsız Bölüm No:3?ün brüt inşaat alanı 105,55 m2 olarak ölçülmüştür. Bağımsız Bölüm No:3?ün tapu kaydına bakıldığında 2015 yılında projelendirildiği ve yönetim planının oluşturulduğu görülmüş, belirli bir mimari projesi, statik projesi, elektrik ve mekanik projelerinin olduğu görülmüştür. Yapıda yapılan incelemede taşıyıcı sisteminin betonarme kolon, , kiriş ve döşemelerden oluşan çerçeve taşıyıcı sisteminin olduğu görülmüştür. Yukarıda bahsedilen yapının bünyesindeki inşaat malzemeleri, yapının sadece meskenden meydana geldiği de dikkate alındığında en güncel olan 2018 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Cetveline göre 3B GRUBU Ticari amaçlı binalar Sınıfında olduğu,
İmar Durumu : “Konut Alan”nda kalmakta, 3 kata kadar imar izinli ayrık nizam planlıdır.
Arsa, konum ve mevkiisi itibariyle emlak alım satım taleplerinin yoğun derecede olduğu bir alandadır. Arsanın geometrik şekli, yüz ölçümü, konum ve mevkiisi, imar durumu, imar planı, inşaat yapılabilme imkanı ve benzer özelliklere sahip,
Kıymeti : 266.444,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 24/02/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 24/03/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 816 Ada, 109 Parsel, SAKARYA Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazlardan bir diğeri de birinci kat ve çatı katından meydana gelen bağımsız bölüm 2'dir. Mimari projeler ve yerinde yapılan tespitlere bakıldığında hol, üç adet ofis odası, mutfak ve banyodan meydana gelmektedir. Hol ve mutfak döşemeleri seramik kaplı, ofis odaları ise laminat parke kaplıdır. Bina merdivenlerinin kaplaması mermer kaplama, küpeşteleri demir malzemeden imal edilmiştir. Çatı katına bakıldığında ise hol, iki adet ofis odası, iki banyo ve terastan ibarettir. Ofis ve hol, laminat parke kaplı, ıslak mahaller ise döşeme ve duvarları seramik kaplıdır. Söz konusu mahaller dikkate alındığında ve mimari proje göz önünde bulundurulduğunda ofis dairesi ve çatı katından oluşan Bağımsız Bölüm No:2?nin brüt inşaat alanı 176,00 m2 olarak ölçülmüştür. Bağımsız Bölüm No:2?nin tapu kaydına bakıldığında 2012 yılında projelendirildiği ve yönetim planının oluşturulduğu görülmüş, belirli bir mimari projesi, statik projesi, elektrik ve mekanik projelerinin olduğu görülmüştür. Yapıda yapılan incelemede taşıyıcı sisteminin betonarme kolon, , kiriş ve döşemelerden oluşan çerçeve taşıyıcı sisteminin olduğu görülmüştür. Yukarıda bahsedilen yapının bünyesindeki inşaat malzemeleri, yapının sadece meskenden meydana geldiği de dikkate alındığında en güncel olan 2018 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Cetveline göre 3B GRUBU Ticari amaçlı binalar Sınıfında olduğu,
İmar Durumu : “Ticari Alan”nda kalmakta, 3 kata kadar imar izinli ayrık nizam planlıdır. Arsa, konum ve mevkiisi itibariyle emlak alım satım taleplerinin yoğun derecede olduğu bir alandadır. Arsanın geometrik şekli, yüz ölçümü, konum ve mevkiisi, imar durumu, imar planı, inşaat yapılabilme imkanı ve benzer özelliklere sahip,
Kıymeti : 397.052,93 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 24/02/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 24/03/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/102 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.