Yazdır

T.C.
ADANA
4. İCRA DAİRESİ

2019/5430 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, 8856 Ada, 1 Parsel, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, 2. Kat, 16 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Betonarme karkas tarzında inşaa edilmiş, projesinde 160 M2 brüt, 127 M2 net oturum alanlı, 3 oda, 1 salon, antre, banyo, mutfak, 2 balkon ve tuvaletten ibaret olup, zemini kısmen parke, kısmen seramik döşeli, duvarlar plastik badana, kapıları ahşap, pencereleri PVC dir. Banyo - tuvalet yan duvarları boydan boya fayans kaplıdır. Güney-Doğu cephelidir. Belediyenin ve diğer kurum ve kuruluşların tüm hizmetlerinden yararlanıyor durumdadır. 14/08/2012 tarih ve 15413 yevmiye ile Parsel içerisinde tesis edilen 79,17 m2 lik trafo ve emniyet sahasının irtifak hakkı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne aittir. Taşınmazın değeri Adana 2.İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2019/436 E, 2019/705 K sayılı dosyasından tespit edilmiştir.
Adresi : Yeşilyurt Mah., 70579 Sokak Alganlar Plaza K:2 D:16 Merkez / ADANA
Yüzölçümü : 3.745,00 m2
Arsa Payı : 23/3745
İmar Durumu : Seyhan Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünün dosyada mevcut imar çapında E=2.40 Yoğunluklu, taks 0.40 Hmaks Serbest yapı nizamı olduğu görülmektedir.
Kıymeti : 280.026,75 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir
1. Satış Günü : 10/04/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 06/05/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5430 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.