Yazdır

T.C.
ADANA
8. İCRA DAİRESİ

2016/10634 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Adana ili Seyhan ilçesi Döşeme mah. 10509 ada 10 parsel sayılı 1.421,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli 5. kat 22 nolu bağımsız bölüm, 32/1376 arsa paylı mesken nitelikli olarak dosyamız borçlusu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Adana ili Seyhan ilçesi, Döşeme mahallesi 10509 ada 10 nolu parselin alanı 1.421 m2.dir. Söz konusu taşınmaz Pınar mah. 74197 sokakta Öz ONUR ap. F Blok: 5. katında (20 kapı numaralı) 22 nolu bağımsız bölüm Seyhan/Adana adresinde bulunmaktadır. Taşınmaz Ali Bozdağan Bulvarının 80 m batısında, İsmail Hazar İLKOKULUNUN 132 M. GÜNEYİNDE, kıyı boyu caddesinin 550 m kuzeyinde bulunmaktadır. Belediyenin ve diğer kurumuşların tüm hizmetlerinden yararlanıyor olması uluşamının kolay olması, çeşitli işyerleri ve okulların bulunduğu yerde olması gibi özellikleri taşınmazın değerine etki eden vasıf ve unsurlardır.Taşınmaz daire 3 oda 1 salon , antre,hol, banyo, wc ve 2 balkondan oluşmaktadır. Daire 110 m2 bürüt 90 m2 net oturum alanlıdır. 3 oda, salon, antdre ve hol yerleri karo kaplıdır.duvarları plastik badana kapıları ahşap pencereleri PVC dier. K-B- cephelidir. Banyo tuvalet yan duvarları yarıya kadar fayans kaplamalıdır. Yapının halı hazır durumu ile mahalli rayiçlere ve bugünkü alım satım fiyatlarına göre arsa payı ile birlikte 240.000,00 TL. edeceği bilirkişice takdir edilmiş ve bu bedel üzerinden ihalesi yapılacaktır.
Adresi : Pınar Mah. 74197 Sok. Öz Nur Ap. F Blok: 5. Kat D.22 (Mevcutta:20) Merkez / ADANA (Kat irtifakı porojesine göre 22 nolu, apartmanda ise 20 nolu daire)
Yüzölçümü : 110 m2
Arsa Payı : 32/1376
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Seyhan ilçe Belediyesi Emlak ve istimlak müdürlüğünün imar paftasında söz konusu taşınmaz E=030/2,40 Yoğunluklu konut alanı olduğu görülmektedir.
Kıymeti : 240.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 20/11/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/10634 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.