Yazdır

T.C.
ALADAĞ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/2 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İli Aladağ İlçesi Ceritler Mah.Meydan Mevkii, 108 Ada, 22 Parsel 1091,93 m² alana sahip arsa vasıflı, parsel üzerinde zemin kat 80,00m² birinci kat 90,00 m² olan toplam 170,00 m² oturum alanı bulunan 2 katlı betonarme karkas yapı bulunmakta, parselin dört tarafı 2,50 m mesafe ile beton direk ve 1,50 m yüksekliğinde tel çit ile çevrli, araç giriş kapısı bulunmakta, kapı ile tel çit uzunluğu 143,00 m, 2 katlı betonarme yapının üzeri çatılı, ahşap kapı ve pencereli, içi dışı sıvalı, dış cephe boyalı, yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri içerisinde 3. sınıf A grubu yapılar sınıfında yer almakta, yıpranma payı düşüldükten sonra iki katlı betonarme yapının değeri 141.610,00 TL. Tel Çit değeri 2.574,00 TL. Taşınmaz üzerinde çeşitli yaş ve cinslerde 2 adet dut, 9 adet ceviz,5 adet erik, 3 adet elma, 10 adet kiraz 8 adet sedir, 1 adet asma, 1 adet nar ve 1 adet fındak olmak üzere meyve ağaçları bulunmakta meyve agaçlarının değeri 4.150,00 TL, Taşınmazın arsa değeri; taşınmaz köy içerisine, köy yerleşik alanında, yaylalık yerde, yazın nüfusun yoğun olduğu bir konum ve özelikte, etrafında yapılanma mevcut, köy içerisinde tercih edilebilecek bir konum ve özelliğe sahip, konumu, mevcut durumu, cephesi, yola yakınlığı dikkate alındığında arsanın değeri 141.950,90 TL olmak üzere Arsa, Ağaçlar, Yapı ve Çit Toplam Değeri=290.284,90 TL dir.
Adresi :
Yüzölçümü : 1.091,93 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 290.284,90 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 07/02/2020 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri : Aladağ Belediyesi Zemin Kat Gençlik Merkezi Salonu -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.