Yazdır
DİYARBAKIR 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

4+1 daire icradan satılıktır

DİYARBAKIR 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963312
Şehir : Diyarbakır / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/28782 ESAS
Muhammen Bedeli
:
235,000 TL
Birinci Satış Günü
:
09.05.2019 15:30
İkinci Satış Günü
:
11.06.2019 15:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Ek Hizmet Binası) - Diclekent Bulvarı Park Orman Karşısı Adliye Ek Hizmet Binası Mezat Salonu KAYAPINAR / DİYARBAKIR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. DİYARBAKIR 9. İCRA DAİRESİ
2018/28782 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, 4124 Ada, 1 Parsel, KAYAPINAR Mahalle, B. BLOK 2. KAT 7 NOLU Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz 7.943,26 m² arsa üzerine kurulu olup alınan bilirkişi raporunda satışa konu dairenin yaklaşık olarak 160 m² kullanım alanlı olduğu, B+Z+7 katlı, asansörlü, doğalgaz ısıtma sistemi 2012 yılı inşalı, meskenin iç mekanın hol ve antre bağlantılı 4 oda 1 salon, mutfak, banyo, wc dağılımlı, 2 balkonlu, odaların yer zemin kaplamaları laminat parke ile antre, hol ve mutfağın ise granit seramik kaplama malzemesi ile kaplıdır. Duvarlar(ıslak mahaller hariç) saten alçı sıva üzerine mat boya ile boyalıdır. Banyo ve wc yer zeminleri seramik kaplama, duvarları tavana kadar fayans kaplama malzemesiyle kaplıdır. Antre hol, mutfak ve odaların tavanları kısmen alçıpan asma tavan kaplamalı olup üzeri yarı mat boya ile boyanmıştır kısmen de alçıpansız, saten alçı sıva üzeri yarı mat boya ile boyalıdır. Mutfakta bulunan tezgâh,çelik eviyeli olup granit kaplamalıdır. Tezgâh alt ve üst dolapları ahşap doğramadan imal edilmiş olup kapaklı ve raflıdır.Mutfakta tezgâh üstü dolap ile tezgâh altı dolap arasında kalan kısım fayans kaplama ile kaplıdır. Mutfak mahallinde fayans ile kaplı olan duvarlar dışında kalan diğer yerler saten alçı sıva üzeri mat boya ile boyalıdır. Banyo içerisinde klozet, Hilton lavabolu altı ve üstü ahşap doğramadan imal edilmiş kapaklı dolap ve duşa kabin bulunmaktadır. Islak hacimlerin tavanları asma tavan ile yapılıdır. Daire dış kapısı ahşap görünümlü çelik, iç kapıları ahşap, balkon kapıları ve pencereleri PVC doğramadan imal edildiği belirtilmiştir.
Adresi : Bağcılar Mahallesi Kâin. Zümrüt Kent Caddesi Özay Residence B Blok Kat:2 No:7 Bağlar / DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 160 m²
Arsa Payı : 1565/100000
İmar Durumu : Kat sayısı 8, İnşaat tarzı Tapuda Kayapınar Belediyesi sınırları dahilinde olduğu belirtilmiş olsa da1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Bağlar Belediyesi sınırları dahilinde olan 4124 ada 1 nolu parselin E(Yapı Emsali) = 1,25 olup max TAKS(Temel Alan Katsayısı) = 0,25, Hmax: 26,50 metre (8 kat) planlama şartlarında kalmaktadır.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Yönetim planı : 2707/2013
1. Satış Günü : 09/05/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 11/06/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Ek Hizmet Binası) - Diclekent Bulvarı Park Orman Karşısı Adliye Ek Hizmet Binası Mezat Salonu KAYAPINAR / DİYARBAKIR
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, 1003 Ada, 3 Parsel, KAYAPINAR Mahalle, 7. KAT 29 NOLU Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz 4.022,29 m² alanlı arsa üzerine kurulu, alınan bilirkişi raporunda satışa konu dairenin yaklaşık 160m² kullanım alanlı olduğu, 2009 yılı inşalı B+Z+11 katlı asansörlü, doğalgaz ısıtma sistemli meskenin iç mekanın hol ve antre bağlantılı 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, wc dağılımlı, 2 balkonlu, odaların zemin kaplamaları laminat parke ile antre, hol ve mutfağın ise seramik kaplama malzemesi ile kaplıdır. Islak hacimler hariç taşınmazın kalan tüm mahallerinin duvarları saten alçı sıva üzeri dekoratif duvar boyası ile boyalıdır. Banyo ve wc yer zemin kaplamaları seramik kaplama kaplı olup duvarları tavana kadar fayans kaplama ile kaplıdır. Islak hacimlerin(banyo ve wc) tavanları alüminyum asma tavan ile yapılıdır. Antre, hol ve odaların tavanları sıvalı olup mat boya ile boyalı, kartonpiyerli perde fonludur. Mutfakta bulunan tezgâh, eviyeli olup granit kaplamalıdır. Mutfakta bulunan alt ve üst dolaplar ahşap doğramadan imal edilmiş, kapaklı ve raflıdır. Banyo duş kabinli olup, klozet ve Hilton lavabolu, lavabo altında ve üstünde ahşap doğramadan imal edilmiş dolaplar bulunmaktadır. Pencereler ve balkon kapıları PVC doğramadan, kapılar ahşap doğramadan, dış kapı ahşap görünümlü çelik doğramadan imal edilmiştir. Hol mahallinde ahşap doğramadan imal edilmiş kapaklı dolap bulunmakta olduğu belirtilmiştir.
Adresi :Kayapınar Mahallesi . Fırat Bulvarı 516. Sokak Kristal Apartman Kat:7 No:29Kayapınar / DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 160 m²
Arsa Payı : 19701012/965349600
İmar Durumu : Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 30 m, İnşaat Derinliği 20,80 m , Saçak seviyesi 36,5 m , İnşaat tarzı E(Yapı Emsali) = 1,75 olup max TAKS(Temel Alan Katsayısı) = 0,25, planlama şartlarında
Kıymeti : 235.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yönetim planı: 03/02/2010
1. Satış Günü : 09/05/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 11/06/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Ek Hizmet Binası) - Diclekent Bulvarı Park Orman Karşısı Adliye Ek Hizmet Binası Mezat Salonu KAYAPINAR / DİYARBAKIR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/28782 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.*
Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.