Yazdır
MERSİN 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin/Toroslar'da kargir ev ve arsası icradan satıktır

MERSİN 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040044
Şehir : Mersin / Toroslar
Semt-Mahalle : ÇAVUŞLU MAH. / ÇAVUŞLU
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 20.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/13323 ESAS
Muhammen Bedeli
:
189,248 TL
Birinci Satış Günü
:
26.09.2019 10:50
İkinci Satış Günü
:
21.10.2019 10:50
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. MERSİN 2. İCRA DAİRESİ

2017/13323 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Toroslar İlçe, Çavuşlu köyü 8806 Ada, 3 Parsel, 199,00 m² yüzölçümlü, Kargir ev ve arsa nitelikli, taşınmaz, irtifak hakkı: H:Beyannamesinde gösterildiği şekilde maliye hazinesi 168,90m² lik kısım üzerinde telden 3 metre aşağısına kadar ağaç dikmemek kaydı ile bina yapmamak kaydı ile maliye hazinesi lehine irtifak hakkı vardır. (Başlama tarihi 16/04/2015, Bitiş tarihi 23/03/2114- süre 99 yıl) Beyan: Mersin Kadastro müdürlüğü: 12/07/2017 tarih 12719 yevmiye nosu ile 3402 sayılı kanunun ek 1 maddesi uygulamasına tabidir.tarih 05/04/2017 sayı -e. 783658,başlama tarihi:12/07/2017 bitiş tarihi 12/07/2017, İMar durumu: Toroslar Belediye Başkanlığnın 14/11/2017 tarih, 9008 sayılı yazısı ve eki plan suretinde taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (s-2) serbest nizam 2 kat konut alanı olarak işaretli olduğu belirtilmektedir. Taşınmaz adres ve özelikleri: Çukurova Mah. 85012 sokak, N:49 Toroslar Mersin adresindedir. taşınmaz mersin şehir merkezinin kuzeyinde akbelen bulvarı ile gözne caddesi arasında kalan bölgede, gözne caddesinin 130 mt batısında 85012 nolu sokağa doğusu cepheli parsel ve parsel üzerinde iki katlı evden ibarettir, 2 katlı bina 3. sınıf A yapı gurubunda betonarme karkas türde, zçemin kat +1 normal kat dahil, 2 kat toplamı 95+100=195 m² büyüklüğündedir. iki daire/meskenden ibaret olarak kullanılmaktadır. dairelerin herbiri iki oda, salon, antre, mutfak, wc, banyo ve balkondan ibarettir. Binanın giriş kapısı ve zemin kat dairenin balkon kapısı demir doğrama, dış cephe akrilik boya ile boyalı, üstü çatışız, düz dam teras şeklinde, merdiven mahallinde duvarlar ve tavanlar plastik boya ile boyalı, zemini ve korkuluk bulunmayan merdiven basamakları kaplamasız olup, düz betn şeklindedir. ilp yapımı sonrası zemin kattaki daire güncel yapı malzemeleri ile yenilenmişy olup, giriş kapısı çelik panel kapı, demir korkuluklu pencereleri pvc doğramadır. elektrik , su tesisatı kullanılır olduğu anlaşılmıştır.1. katın giriş iç kapıları ve pencereleri vernikli ahşap doğrama, duvar ve tavanları plastik boya ile boyalı, zeminleri vernikli ahşap, lambiri yer döşemesi ile kaplı, ıslak hacim zeminler ve duvarları seramik kaplı olup, elektrik, su tesisatı, mutfak tezgah ve dolapları mevcut ve kullanılır durumdadır. yapım yılı kullanımı ve görünümü itibariyle 2 katlı binada %25 oranında yıpranma bulunmaktadır.
Adresi : Çukurova mah. 85012 sk. no: 49 Toroslar/Mersin
Yüzölçümü : 199 m2
Arsa Payı : ----
İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (S-2) serbest nizam 2 kat konut alanı olarak işaretli olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 189.248,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Maliye Hazinesi 168,90 m2'lik kısım üzerinde telden 3 metre aşağısına kadar ağaç dikmemek kaydı ilebina yapmamak kaydı ile maliye hazinesi lehine irtifak hakkı vardır. (99 yıllıktır. Başlangıç tarihi:16/04/2015 Bitiş tarihi: 23/03/2114)
1. Satış Günü : 26/09/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 21/10/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/13323 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.