Yazdır

T.C.MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

2018/13411 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hebilli Mahallesi 424 parsel numaralı taşınmaz 4.350,00 m² yüz ölçümünde iki kargir ev ve arsası nitelikli olarak borçlu adına tam hisse olarak kayıtlıdır. .Taşınmaz Hebilli Mahallesi köy yerleşim alanı içinde kalmaktadır..Taşınmaz kadastro parselidir. Taşınmaz, tapu kaydına istinaden Hebilli Mahallesi, 424 parsel olup, Hebilli Mahallesi sınırları içinde kalmaktadır.Taşınmaz üzerinde 2 adet 2 katlı ev ve 1 adet tek katlı briket depo binası bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde ayrıca değişik türde ve sayıda zirai ağaçlar bulunmaktadır.Taşınmaza ulaşım için Mersin-Tarsus yoluna 10km ve il merkezine 14 km uzaklıktadır. Hebilli Mahallesinden Puğkaracadağ Mahallesi yoluna doğru takriben 200 m ilerlenerek ve sol kol üzerinde bulunan taşınmaza ulaşılır.Parsel içerisinde zemin + 1 katlı betonarme bina mevcuttur.
Birinci bina 2 katlı Binanın zemin katı brüt: 107,00 m², net: 90,00 m² ve 1. Normal kat brüt: 124,00 m² ve net: 100,00 m² olarak hesaplanmıştır. Binada KİRACI oturmaktadır.İkinci bina 2 katlı Binanın zemin katı brüt: 87,00 m², net: 78,00 m² ve 1. Normal kat brüt: 110,00 m² ve net: 98,00 m² dir.
Zemin katlar meyve ve malzeme deposu olarak, 1.kat ise Mesken olarak kullanılmaktadır. Meskenlerin pencereleri kısmen PVC, kısmen ahşap doğrama, giriş kapısı demir ferforje doğramadır. İç kapılar eski ahşap doğramadır. Zeminler kısmen şap, kısmen kırık mermer kaplamadır. Bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığın tarafından yayınlanan 2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğe göre yapı 3.Sınıf A grubu yapıdır. 2018 yılı yapı yaklaşık m2 birim maliyetleri 800,00TL/m2 dir. Duvarlar iç-dış sıvalı boyalıdır. Betonarme merdivenle çıkılan gezilebilen dam teraslıdır. Yapım yılı, kullanım ve 45-50 yıllık oluşu ve genel görünüm itibariyle binalarda ortalama %40 yıpranma tespit edilmiştir. Ayrıca zemin katı depo olarak inşa edilmiş olup depo olarak kullanıldığından %15 değer düşüklüğü dikkate alınmıştır. Belediye hizmetlerinden yol, su, ulaşım, çöp toplama, aydınlatma hizmetlerinden faydalanmaktadır.Buna göre; 2 katlı binaların parasal değeri: 107,00 m²+124,00 m²+87+110= 428,00 m²x 800,00TL/m2x(1-0,40 yıp.)x1-0,15 depo değer düşüklüğü= 174.624,00TL .dir.
BRİKET TEK KATLI MALZEME DEPOSU: Parsel içerisinde tek katlı briketten imal edilmiş 1 adet malzeme depo binası mevcuttur. Binanın zemin oturumu brüt: 36,00 m², net: 32,30 m² olarak hesaplanmıştır. Depo inşaatı zemini kaplamasız, içi-dışı sıvasız ve boyasızdır. Taşınmaz yapı olarak 2.Sınıf A grubu yapıdır. 2018 yılı yapı yaklaşık m2 birim maliyetleri 369,00TL/m2 dir. Yapım yılı, kullanım ve genel görünüm itibariyle binada ortalama %10 yıpranma tespit edilmiştir. Belediye hizmetlerinden yol, su, ulaşım, çöp toplama, aydınlatma hizmetlerinden faydalanmaktadır.Buna göre; Tek katlı depo binasının parasal değeri: 36,00 m²x369,00TL/m2x1-0,10 yıp.)x(1-0,30 eksik imalat)= 8.369,00TL .dir. Taşınmazın konumu, imar durumu,yüzölçümü dikkate alınarak piyasa rayiç değeri, üzerindeki ağaçların bedeli, çevre duvarı ve giriş kapısı dahil75,00 TL/m2 .dir.
Buna göre taşınmazın ARSA ZEMİN değeri=4.350,00m2x 75,00 TL/m2 = 326.250,00TL dir.
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESPİTİ:
2 ADET 2 KATLI BİNA = 174.624,00TL
BRİKET TEK KATLI MALZEME DEPOSU = 8.369,00TL
TAŞINMAZIN ZEMİN PARASAL DEĞERİ = 326.250,00TL
TAŞINMAZIN TOPLAM PARASAL DEĞERİ= 509.243,00TL
Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hebilli Mahallesi, 424 parsel sayılı 4.350,00 m² iki kargir ev ve arsası niteliğindeki taşınmazın değeri TOPLAM 509.243,00TL .dir.
Adresi : Hebilli Mahallesi,AKDENİZ/ MERSİN
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 509.243,00 TL
KDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler : irtifak hakları,ihtiyati hacizler ve ipotekler bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 11/03/2020 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 06/04/2020 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/13411 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.