Yazdır

T.C.
TİRE
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/2 SATIŞ

09/08/2019
DÜZELTME İLANI


Memurluğumuzun 2019/2 satış sayılı dosyasından 26/08/2019 ve 25/09/2019 tarihlerinde saat:10:30-10:35'de yapılacak olan İzmir İli Tire ilçesi Büyükkale mahallesi 896 parsel sayılı taşınmazın satışında KDV % 8 olarak belirtilmiş ise de KDV'nin % 18 olarak DÜZELTİLMESİ ilan olunur.