Yazdır

T.C.
ACIPAYAM
İCRA DAİRESİ
2018/608
TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Acıpayam İlçe, 767 Ada, 2 Parsel, YEŞİLYUVA Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, Müdürlüğümüzce alınan bilirkişi raporuna göre;
İmar Durumu: Parsel Konut Alanında olup, Ayrık Nizam, 2 kat inşaat izni verilmektedir. TAKS Oranı 0,40 dır. EMSAL0,80 dir. Yol çekme mesafesi 5,00m., komşu çekme mesafesi 3,00m. dir.Parselin yola terk işlemleri olması nedeniyle KATİ RUHSAT VERİLEMEZ.
Taşınmazın cinsi Arsa şeklinde kayıtlıdır. Parsel içinde ev vardır. Cins Değişikliği yaptırılmamıştır.
Satış konusu taşınmaz içinde bir adet yığma kargir bina vardır.
İki Katlı Ev; yığma kargir yapıdır. Sobalıdır. İç ve dış cephe sıvalı ve boyalıdır. Pencereler Pvc dir. Çatısı ahşap üzeri kiremit örtüdür.İç mekandaki doğramalar ahşaptır. Yer döşemeleri ahşaptır. Ev olarak kullanıldığı görüldü. Binaya girilememiştir. Arka tarafından evin iki katlı olduğu, bir katının yol seviyesinin altında kaldığı görüldü. Taşınmaz; 8.40m. ye 9,00m. ye oturmaktadır. Alanı 75,60 m2dir Toplamda 151,20 m2 alana sahiptir.
Taşınmaz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının her yıl yayınlamış olduğu bina maliyetleri ve sınıfları ile ilgili genelgede II-B grubu inşaata girdiği görülmüştür.
Parselde bulunan ağaç değeri: 1 ceviz (15-17 yaşlarında), 2 ceviz (4-5 yaşlarında), 1 Erik, 4 elma, 1 kiraz, 1 vişne, 2 kayısı ağacı vardır. Ağaçların 1.215,00TL'dir.
Taşınmazın arsa değeri 21.805,00TL, iki katlı ev değeri 62.075,16TL'dir.
Adresi : Yeşilyuva Mahallesi 1021 Sok. No:4Acıpayam / DENİZLİ
Yüzölçümü : 436,10 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 85.095,16 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 27/03/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Bilgi İşlem Odası - Adalet Sarayı Zemin Kat ACIPAYAM / DENİZLİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/608 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.