Yazdır

T.C.
ÇEŞME
İCRA DAİRESİ
2015/248 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Çeşme İlçesi Ilıca Mahallesi Kumluk mevkii 610 ada, 23 parselde (eski 13 ada 96 nolu parsel) kayıtlı ''arsa'' nitelikli taşınmazın 1/3 payı SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. Taşınmazda 21/04/1976 tarihinde Çeşme Belediyesi tarafından konulmuş 10 yıl müddetli muvakkat inşaat şerhi bulunmaktadır. İmar Durumu '' 30/03/2015 tarih ve 502 sayılı imar durum belgesine göre kısmen ticaret ve konut alanında kalmaktadır. 3194 sayılı imar kanununun 16. maddesine tabidir'' şeklindedir. ''Taşınmaz Ilıca Mahallesi 5164 sokak Çeşme/İzmir adresindedir. Kapalı kullanım alanı 192 m2 dir. 5164 sokağa cepheli arsa vasıflı taşınmaz olup üzerinde tek katlı betonarme kargir ev bulunmaktadır. Dışarıdan ve Çeşme belediyesindeki proje dosyasından inceleme yapılmıştır. Çeşme Belediyesinden 1976 yılında alınan inşaat ruhsatıyla 192 m2 kapalı alanlı mesken olarak inşa edilmiş olan taşınmaza inşaat ruhsatı alınan tarihte 10 yıllık süre ile muvakkat inşaat yapmak üzere ruhsat verilmiştir. Tapusunda muvakkat şerhi bulunmaktadır. Dört tarafı açık ve çim kaplı peyzajlı bahçe içerisinde bulunan meskenin dış doğramaları pvc ve ahşap kepenkli ön ve arka cephelerindeki terasların zemini mermer kaplamalı dış cephe serpme sıvalı çatışı ahşap ve kremit kaplamalıdır. Yerleşimin yoğun olduğu Ilıca merkezde ve Çeşme merkeze 6 km uzaklıkta bulunan taşınmaz denize ve plaja 250 m uzaklıktadır. Çarşı pazar alışveriş merkezlerine otellere yürüme mesafesindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanabilir konumda olan taşınmaza ulaşım kolaydır. İK'nun 127.maddesi uyarınca tebliğ yapılamayan ilgililer yönünden gazetede veya elektronik ortamda yapılan ilanın satış ilanı tebliği yerine kaim kabul edilmesine,
Adresi : Ilıca Mahallesi 5164 Sokak Çeşme/İzmir
Yüzölçümü : 642 m2
Arsa Payı : 1/3
İmar Durumu : Özeliklerde belirtilmiştir
Kıymeti : 505.333,33 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 26/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 27/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1.KAT İHALE ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/248 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.