Yazdır

T.C.
ZONGULDAK
2. İCRA DAİRESİ
2018/7380 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi , Tulumba Sokağı ,74 Ada, 2 Parsel 1 Nolu Bağımsız Bölüm İşyeri niteliğindedir. Arsa payı oranı 50/2700'dür. Ana girişi apartmanın dış kısmından sağlanmaktadır.Genel görünümü iyidir. Hisseli gayrimenkuldür. Mülkiyetin; ½ hissesi Rasim oğlu Ramazan Kulakçı, ½ hissesi Ali Mahir oğlu Şuayyip Yurdakul'a aittir. Keşif tarihi itibariyle işyerinin içerisi bölünmek suretiyle bazı mekanlar oluşturulmuştur. İşyerinin; wc-lavabo yeri-mutfak-ardiye-büro-yazıhane-ofis bölümü şeklinde dizayn edildiği görülmüştür. İşyerinin; ardiyenin zemin döşemesi laminant, büro kısmının zemin döşemesi laminant, diğer mekanların zemin döşemeleri karo seramik döşeli, iç kapıları plastik doğrama, yazıhane ve büro kapısı buzlu camlı alüminyum doğrama, yazıhane ve büro çevresi camekanla bölünmüş vaziyette, wc.-lavabo yeri zemini ve duvarları tavana kadar seramik, lavabo yerinde ayaklı lavabo mevcut, mutfak zemini seramik, mutfak tezgahı granit, mutfak dolapları mdf, duvarları saten boyalı, cephesi camekanlı alüminyum doğramadır. İşyerinin, keşif tarihi itibariyle Ali Mahir Yurdakul tarafından ticari faaliyetin yürütülmekte olduğu görülmüştür. Brüt inşaat alanı 126.00m2, kullanılan faydalı inşaat alanı 110.00m2'dir.
Adresi : Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi , Tulumba Sokağı ,74 Ada, 2 Parsel 1 Nolu Bağımsız Bölüm İşyeri
Yüzölçümü : 358,51 m2
Arsa Payı : 50/2700
İmar Durumu :Bitişik Nizam 5 Kat ticaret alanıdır.Hemen önünden Tulumba Sokak yolu geçmektedir. Ulaşımı kolaydır. Çevresinde çok sayıda işyerleri ,yüksek katlı yapılar vardır. Yakınında Göğüs Hastalıkları Hastanesi , Atatürk Kültür Merkezi, inşaat halinde olan İlköğretim okulu, cami,market yeme içme mekanları bulunmaktadır. Kısmen çevreye hakim manzara yapısı vardır. Bulunduğu konum ve çevre özellikleri açısından vasat bir mevkide sayılır.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Kamu yararı ve ülke güvenliği açısındanyabancı uyruklu gerçek kişiler ile kendi ülkelerinin kanunlarınına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip yabancı ticaret şirketlerince iktisap ve sınırlı ayni hak tesis edilemez
1. Satış Günü : 20/11/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 20/12/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü - Adalet Sarayı MERKEZ / ZONGULDAK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/7380 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.