Yazdır
İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ümraniye Aşağı Dudullu'da depolu dükkan icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963199
Şehir : İstanbul / Ümraniye
Semt-Mahalle : AŞAĞI DUDULLU MAH. / AŞAĞIDUDULLU
: 276
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/634 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,100,000 TL
Birinci Satış Günü
:
30.04.2019 14:40
İkinci Satış Günü
:
28.05.2019 14:40
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA DAİRESİ

2017/634 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ümraniye İlçe, 6544 Parsel, A.DUDULLU Mahalle/Köy, IHLAMURKUYU Mevkii, A Blk Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul Anadolu 3.İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/425 Esas sayılı Kararı bilirkişi Raporuna göre :Taşınmaz İstanbul İli Ümraniye ilçesi Tepeüstü Mahallesi Doğanevler Caddesi Özşenbahçe Sitesi A-blok No:42 posta adresinde olan İstanbul ili Ümraniye İlçesi Tepeüstü Mahallesi 6544 parsel sayılı ana taşınmaz Parsel üzerinde, sekiz adat iki Bodrum+Sekiz Normal Katlı betonarme yapı tarzında yapılmış Özbahçe Sitesi içinde yer alan A_blok Apartmanın zemin katında bulunan 1 nolu depolu dükkandır.Söz konusu sitenin onaylı pojesinde incelenmiş buna göre A-blok binanın 2.bodrum katının sığınak ve diğer ortak alanlar bulunmakta olduğu 1.Bodrum katta dükkanlara ait iki adet depo alanı bulunmakta olduğu, normal katlarda ise her kata dört ödet daire bulunduğu tespit edilmiştir. Dükkana giriş Doğanevler Caddesinden düz ayak girilmete olup siteye giriş ise Doğanevler Caddesinde bulunan Site girişi kontrolü olarak sağlayan site girişi bulunmaktadır.Siteye ait otopark bulunmaktadır.Binada asansör tesisatı mevcut olup (iki adet ) çalışır durumdadır.Binanın dış cephe izolasyonu yapılmıştır. A-bolk Apartmanın iki bodrum katı 317 m2 zemin ve normal katları ise 432 m2 yüzölçümlü olup, toplam 4091 m2 inşaat alanına sahip olduğu zemin kat, 1 nolu dükkanın zemin katının net 138 m2 alt katta bulunan depo alanının ise aynı şekilde net 138 m2 yüzölçümlü olduğu tespit edilmiştir. Depolu dükkanın toplam net alanı 276 m2 ve brüt alan yaklaşık 323 m2'dir. Yerinde yapılan incelemede 1 nolu dükkanın bodrum katına inişi sağlayan merdivenin solda arka tarafta bulunmasına rağmen hali hazırda aşağı inişi yollayan merdivenin iptal edildiği depo ile dükkanın arasında bulunan merdivenin kaldırıldığı depo ile dükkanın birbirinden bağımsız olarak işletilmişdiği her iki yerin ayrı ayrı kişiye kiraya verildiği tespit edilmiştir.
Bina vasatın üstünde malzeme ve işçilikte inşa edilmiş olup,yaklaşık 20 yıllık bir binadır.Binada su,elektirik,kalorifer ve asansör tesisatları vardır.ısınma sistemi doğalgaz kombilidir. Bina her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumda olup ulaşımı kolaydır.
Yüzölçümü : 276 m2
Arsa Payı : 100/11780
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı H:avan proje , E:1,5 , ön bahçe:5 m ,arka bahçe:3 m , yanbahçe: 3 m yapılanma şartlarına sahip konut alanında kısmende yolda kalmakta olduğu Parsel büyüklüğü600 m2 ve üstünde ise maxtaks:0,3 olduğu
Kıymeti : 1.100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcut
1. Satış Günü : 30/04/2019 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 28/05/2019 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/634 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.