Yazdır
TOKAT 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tokat/Karşıyaka Mahallesi'nde 87 m2 dükkan icradan satılıktır

TOKAT 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00911207
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : KARŞIYAKA MAH. / KARŞIYAKA
: 87
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT GÜNEŞ 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/5378 ESAS
Muhammen Bedeli
:
432,000 TL
Birinci Satış Günü
:
10.01.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
08.02.2019 14:00
Satış Yeri
:
TOKAT BAROSU SOSYAL TESİSLERİ - TOKAT ADALET SARAYI KARŞISI - MERKEZ/TOKAT

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
TOKAT 2. İCRA DAİRESİ
2018/5378 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Tokat ili, Merkez ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 463 ada, 34 parsel numaralı, 994,00m² yüzölçümlü, "Kargir Bina ve Arsası" nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan yapının, Bodrum kat, 10/100 arsa paylı, Dükkan nitelikli, 11 bağımsız bölüm numaralı taşınmazdır. Karşıyaka Mahallesi, Organgazi Bulvarı, No:27/A Merkez/TOKAT adresinde bulunmaktadır. Ana taşınmaz, Bodrum + zemin + 3 normal katlı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş, asansör ve doğalgaz tesisatı bulunan, dış cephe ısı yalıtımı bulunmayan yapı olup, satışa konu taşınmaz ana yapının bodrum katında kuzey yol cepheli dükkandır.Orhangazi Bulvarına cepheli olup, dükkan zemini kaldırımdan yaklaşık 1 metre aşağıda bulunmaktadır ve dükkan girişine kaldırımdan merdivenle ulaşılmaktadır. Taşınmazın kuzey cephesi alüminyum kompozit kaplama ile cam kapı ve camekandır, taşınmazın doğu ve batı kısımları duvar ile ayrılmış olup, geçişi sağlayan kapı bulunmaktadır, doğu kısmındaki bölümün tavan kısmında dekoratif asma tavan vardır, duvarlar duvar kağıdı kaplama, zemini granit seramik kaplamadır, batı kısmındaki bölümünde zemin laminant parke kaplama, asma tavan, duvarları çeşitli renk ve desende duvar kağıdı kaplama mevcuttur. ısıtma sistemi doğalgazlı kalorifer sistemi olup, net kullanım alanı 87,05 m²; toplam brüt yapı alanı 102,27 m²dir. Taşınmaz şehir imar planı içinde Ticaret+Konut alanında, Ayrık nizam 5 kat olarak planlı olup, bahçe yapı çekme mesafesi 5 metre, yan ve arka bahçe mesafesi 3,50 metredir. Parselin kuzeyinde bir kısım alan yola gitmektedir. Ana taşınmaz, kuzeyinde Orhangazi Bulvarına cepheli olup, doğusunda 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezine yaklaşık 350 metre, güneyinde Tokat Küçük Sanayi Sitesine yaklaşık 500 metre, güneyinde GOP Üniversite Hastanesine yaklaşık 1,8 km, Tokat Belediyesi ve Hükümet Konağına yaklaşık 3,1 km uzaklıkta bulunmaktadır. Taşınmazın tam hissesi satılmakta olup, takyidatları tapu kaydındaki gibidir.
Adresi : Karşıyaka Mahallesi, Organgazi Bulvarı, No:27/A Merkez/TOKAT
Yüzölçümü : 994 m2
Arsa Payı : 10/100
İmar Durumu : Taşınmaz şehir imar planı içinde Ticaret+Konut alanında, Ayrık nizam 5 kat olarak planlı olup, bahçe yapı çekme mesafesi 5 metre, yan ve arka bahçe mesafesi 3,50 metredir.
Kıymeti : 432.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 10/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 08/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : TOKAT BAROSU SOSYAL TESİSLERİ - TOKAT ADALET SARAYI KARŞISI - MERKEZ/TOKAT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5378 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/11/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.