Yazdır

İLAN

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti ve kullanım hakkı Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle 3 yıllığına kiraya verilecektir.

SIRA
NO
ADRES TAŞINMAZ
CİNSİ
ALAN
(m2)
MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
1 KÜÇÜKBÜRÜNGÜZ MAH. 104 ADA - 100 PARSEL BAHÇE 3.160 600.00 TL 50.00 TL
2 TACETTİNVELİ MAH. HASİNLİ SOK. NO: 1/ 17 İŞYERİ 12 6.500.00 TL 200.00 TL
3 TACETTİNVELİ MAH. HASİNLİ SOK. NO: 1/23 İŞYERİ 12 6.500.00 TL 200.00 TL
4 AĞIRNAS MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK 2.SOK NO:1 FIRIN 250 25.000.00 TL 1.500.00 TL
5 MİMARSİNAN DEMOKRASİ MAH. 2228 SOK. NO:1 FIRIN 250 180.000.00 TL 10.000.00 TL
  1. İhale 18 Aralık 2018 Salı günü saat 14.30’da Belediyemiz Meclis Salonu’nda yapılacaktır.
  2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecek taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a)Özel kişi olması durumunda: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ve nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Tüzel kişi olması durumunda: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) İhale Şartnamesi Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde görülebilir.