Yazdır
MANİSA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa Şehzadeler'de fabrika binası ve arsası icradan satılıktır

MANİSA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888706
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/3137 ESAS
Muhammen Bedeli
:
7,492,197 TL
Birinci Satış Günü
:
12.12.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
09.01.2019 14:00
Satış Yeri
:
Manisa Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü Zemin Kat 168 nolu mezat salonunda.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
MANİSA
2. İCRA DAİRESİ
2016/3137 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı :Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Örnekköy Mahallesi 592 parselde 17.721,97 m2 alanlı Fabrika Binası Müştemilat ve arsası vasfıyla kayıtlıdır.
Özellikleri :Fabrika Binası ve İdari Bina;betonarme prefabrik olarak yapılmış olan bina 4000 m2 alanlıdır. Bunun 150 m2 ön cepheye bakan kısmı alt ve üst kat İdari bina olarak kullanılmaktadır. İdari Binanın alt katında bürolar, toplantı odası giriş holü ve bekleme bölümü bulunmaktadır. Bay ve bayan wc grubu bulunmaktadır. Büro ve odalar laminat parke alçı sıvalı ve plastik boyalıdır. Toplantı odası, giriş holü, bekleme ve wc yer döşemeleri seramik yapılmıştır. Üst katında ise yine İdari bölüm olarak yapılmış ancak ara duvarlar ve mahaller oluşturulmamıştır. Yer döşemeleri beton duvarlar sıvalı ancak boyasızdır. Cemekan pencereleri yapılıdır. Çıkış merdiveni kaplama ve korkulukları yapılmamıştır. İdari bina çatısı alüminyum sandviç panel olarak yapılmıştır. Ana fabrika binasına iniş merdiveni mermer döşemeli ve alüminyum korkulukludur. Giriş holü seramik ve duvarlarında da 1.5 mt fayans kaplama bulunmaktadır. İdari bina altında kalan kısımda personel yemekhanesi ile diğer kısımda bay ve bayan soyunma odaları ile Wc grubu yer almaktadır. Soyunma ve wc grubu yer döşemeleri seramik Wc duvarları fayans kaplamadır. Giriş kapıları alüminyum doğrama olarak yapılmıştır.
Fabrika içinde İmalathane ve üretim kısımlarında duvarlar fayans ve yer döşemeleri karo seramik olarak yapılmıştır. Diğer kısımlarda epoksi yer döşemesi olarak kullanılmaktadır. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır.Fabrika bina çatısı demir konstrüksiyon ve eternit saç kaplama olarak yapılmıştır. Toplam fabrika binası 7000,00 m2 alanlıdır. Fabrika binası yan kısımlarında ayrıca eklenti şeklinde demir konstrüksiyondan ve üzeri eternit saç kaplamalı 600 m2 alanlı açık sundurma depo vardır. Zemin beton olarak yapılmıştır. Fabrika cihazlarının muhafazası için kullanılmaktadır. Çevre Tanzimi : Parselin binalar dışında kalan kısmın ön cephesi otopark ve fabrika girişi olarak kullanılmaktadır. Girişte güvenlik binası vardır. Yer döşemesi karo seramiktir. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Girişte sürme demir kapısı bulunmaktadır.Yan ve arka cephesi tel çit ile çevrilidir. Ön kısım ise bahçe duvarı demir korkulukludur. Parsel alanı 17.721,97 m2'dir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta Turgutlu -Manisa yoluna cephelidir. Bina kullanım süresi 12 yıldır. Taşınmaza;
1- İdari Binası 300,00 m2 * 900,00 TL/m2 = 270.000,00 TL
2-Fabrika Binası 7000,00 m2 * 700,00 TL/m2 =4.900.000,00 TL
3-Ek Sundurma 600,00 m2 * 500,00 TL/m2 = 300.000,00 TL
4- Çevre Tanzimi - Güvenlik Binası = 250.000,00 TL
5- Arsa Değeri 17.721.97 m2* 100,00 TL/m2= 1.772.197,00 TL
TOPLAM :7.492.197,00TL bilirkişilerce değer biçilmiştir.
Adresi : Şehzadeler İlçesi Örnekköy Mahallesi Kasaba Cad No:33 Fabrika Binası Manisa
İmar Durumu : Taşınmaz sanayi alanında kalmakta olup, Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 33 nolu kararı ile " Şehza-déler İlçesi Aşağı çobanisa, Hacıhaliller, Hamzabeyli, Karaağaçlı, Karaoğlanlı, Sancalı Bozköy,Sancaklı İğdecik,Selimşahlar ve Yeniköy mahallelerinde Revizyon ve ilave imar planlarının A grubu şehir plancısına yaptırılması ve 02.05.2016 tarih ve 82 sayılı karar Belediye Meclis Kararı ile İmar uygulama işlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Kıymeti : 7.492.197,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 12/12/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 09/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Manisa Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü Zemin Kat 168 nolu mezat salonunda.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3137 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.