Yazdır
KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde 11 m² büro icradan satılıktır (çoklu satış)

KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01009539
Şehir : Konya / Karatay
Semt-Mahalle : ŞEMSİTEBRİZİ MAH. / MEVLANA
: 11
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MERAM 12.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/1594 Talimat
Muhammen Bedeli
:
25,000 TL
Birinci Satış Günü
:
09.09.2019 15:20
İkinci Satış Günü
:
08.10.2019 15:20
Satış Yeri
:
KONYA ADALET SARAYI B BLK Z18 Z 19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU- KARATAY / KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ
2015/1594 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ŞEMSİ TEBRİZİ MAHALLESİ 3115 Ada, 118 Parsel, 187 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın satışı yapılacaktır.Taşınmaz Konya İli, Karatay İlçesi, Şems'i Tebrizi mahallesi, İstanbul caddesi ile Mevlana caddesinin birleştiği köşede no: 51 deki Fatih Çarşısının beşinci katında bulunan, kapı numarası olmayan bürodur. Bu büronun arsa payı 7/3180 olmak üzere borçluya ait arsa miktarı 7/3180 x 858,18 m2:1,89 m2 dir. İç duvar yüzeyleri harç sıvalı, boyalıdır. Net kullanım alanı yaklaşık 11,44 m2 dir. Tabana seramik döşenmiştir. Camekan alüminyum doğramadır. Elektrik tesisatı bulunmaktadır. İçerisinde masa, dolap ve koltuk bulunmaktadır.Borç konusu taşınmazında üzerinde bulunduğu ana yapının bodrum katı, zemin katı ve dört adet normal katı bulunmaktadır. Bodrum ve zemin katta dükkanlar bulunmaktadır. Normal katlarda bürolar vardır. Ana yapı üzerinde toplam yüz adet dükkan ve seksen yedi adet büro mevcuttur. Asansörlü olan yapının ana giriş kapıları alüminyum doğramadır. Merdiven basamaklarına alt katlarda seramik döşenmiş, üst katlarda ise yerinde dökme mozaiktir. Merdiven evi ve koridorlarda traverten lambri vardır. Sahanlıklar karo mozaik, üzeri fasarittir. Asansör çevresi traverten kaplanmıştır. Dış duvar yüzeyleri traverten kaplıdır.
Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi Eski İstanbul Caddesi İle Mevlana Caddesinin Birleştiği Köşyede Fatih Çarşısı 5. Kat No. 51 Karatay / Konya
Yüzölçümü : 11,44 m2
Arsa Payı : 7/3180
İmar Durumu : 1967 YILINDA 347 SAYIİLE ALINMIŞTIR
Kıymeti : 25.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : ipotek ve haciz şerhleri mevcuttur. İpotek dosyasından satışı yapılacaktır.
1. Satış Günü : 09/09/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 08/10/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLK Z18 Z 19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU- KARATAY / KONYA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, Hamidiye Mahallesi 29416 Ada, 28 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın satışı yapılacaktır.Taşınmaz; Konya İli, Selçuklu İlçesi, İhsaniye mahallesi, Adliye Bulvarı, Kirmani sokağa cepheli, no: 9 daki Karadağ apartmanının, zemin kat + birinci normal katında bulunan, iç kapı numarası 3 olan yaklaşık doğu - batı cepheli dairedir. Bu dairenin arsa payı 8/67 olmak üzere borçluya ait arsa miktarı 8/67 x 284,23 m2: 33,94 m2 dir. Brüt inşaat alanı 93,0 m2, net 80,0 m2 civarındadır. Daire; salon, üç oda, banyo, mutfak, tuvaletten ibarettir. Bir adet balkon vardır. Pencereler PVC doğramadır. Elektrik ve su tesisatı vardır. Yapılan keşif sırasında dairede kiracının ikamet etmekte olduğu ifade edilmiştir. Taşınmazında üzerinde bulunduğu ana yapının bodrum katı, zemin katı, üç adet normal katı vardır. Zemin katta bir adet dükkan ile iki adet daire, normal katlarda ise ikişer adet dairden ana yapı üzerinde toplam bir adet dükkan ile sekiz adet daire vardır. Ana giriş kapısı profil doğramadır. Merdiven basamakları yerinde dökme mozaik olup profil korkuluk vardır.
Adresi : İhsaniye Mah Adliye Bulvarı Kirmani Sokağa Cepheli Karadağ Apartmanı No. 9/3Selçuklu / Konya
Yüzölçümü : 80 m2
Arsa Payı : 8/67
İmar Durumu : 14.09.1998 TARİHLE RUHSAT ALINMIŞTIR
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 09/09/2019 günü 15:35 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 08/10/2019 günü 15:35 - 15:40 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLK Z18Z19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİMEZAT SALONU ------ KARATAY /KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK'nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan "elektronik ortamdailan yapılmıştır" tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1594 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.